FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2014-15

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR LE PLESAT ME PELJI – DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH

     

Kraj izvedbe:

 

Osnovna šola Žalec

Termin:

 

21. oktober 2017

Mentorji:

 

Damjan Trbovc, Mirko Ramovš, Branko Fuchs, Klemen Bojanovič, Jasna Žitnik, dr. Bojan Knific, Andreja Stržinar, Matej Maček, Katarina Šrimpf Vendramin

Cena:

 

35,00 EUR (DDV je vključen)

Rok prijave:
 

nedelja, 15. oktober 2017

 

 

Letos že petič razpisujemo enodnevno izobraževanje namenjeno vodjem odraslih folklornih skupin, plesalcem, pevcem, inštrumentalistom, garderoberjem, predsednikom društev in drugim organizacijskim kadrom društva. Na seminarju se bomo posvetili različnim vsebinam, ki se vežejo na folklorno dejavnost. Zaključili ga bomo z ogledom prireditve Le plesat me pelji 2017 – drugega dela državnega srečanja odraslih folklornih skupin.

SEMINAR NAMENJAMO:


vsem, ki jih zanima delo v odraslih folklornih skupinah (vodjem skupin, predsednikom, tajnikom, plesalcem, godcem, pevcem, garderoberjem …). Izkušnje so dobrodošle, a niso obvezne.

 

VSEBINA DELAVNIC:

Razpisanih je več predavanj/delavnic/tematik, odločite pa se lahko le za eno.

 

1. Odrska igra (Damjan Trbovc). Glavna tema tokratnega izobraževanja bo gradnja odrskega lika, njihovi medsebojni odnosi, konflikt in dramaturgija prizora. Predloga za naše raziskovanje oz. delo bo izbrana ljudska pesem. Na podlagi te pesmi bomo zgradili zgodbo za odrsko uprizoritev: določili bomo osebe, njihove karakterje, zgodbo in konflikt. Cilj izobraževanja bo pokazati soodvisnost različnih umetniških zvrsti; pokazali bomo, da gledališče ni omejeno zgolj na literarne (dramske) predloge, temveč lahko črpa iz različnih področij (ljudska pesem) in se izraža z različnimi sredstvi (folklorni gib). Pokazali bomo, da je bistvo gledališkega ustvarjanja prav raziskovanje in prikazovanje stanj in odnosov, ne glede na sredstvo, ki ga pri tem uporabimo. Rezultat seveda ne bo zgolj ples, temveč gledališki prizor, kjer bo izrazno sredstvo (tudi) folklorni gib in petje.  Delavnico, ki je namenjena vodjem folklornih skupin, plesalcem, bo vodil Damjan Trbovc igralec Slovenskega ljudskega gledališča v Celju, v katerem se je zaposlil takoj po diplomi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, leta 2000. V svoji igralski karieri pogosto združuje glasbo in gledališče, tako v predstavah na domačem odru SLG Celje, kot v glasbenih nastopih. Že več let deluje kot mentor in strokovni spremljevalec in festivalov in srečanj odraslih in otroških gledaliških skupin JSKD.

 

2. Spoznavanje plesne dediščine osrednje Štajerske (Mirko Ramovš, Branko Fuchs). Po zadnji izdaji zbirk plesov Polka je ukazana je po več kot 15 letih spet izšla knjiga, katera prinaša objavo več kot 60 plesov. Knjiga Branka Fuchsa in Mirka Ramovša, Plesna dediščina med Bočem in Pohorjem, prinaša še neobjavljene ljudske plese z območja osrednje Štajerske. Ta delavnica bo zato namenjena spoznavanju in učenju plesov, ki sta jih avtorja objavila v knjigi. Udeleženci bodo prejeli tudi knjigo, ki jim bo služila kot učno gradivo.*
Delavnico bosta vodila Mirko Ramovš, etnokoreolog, avtor serije knjig Polka je ukazana, do leta 2010 umetniški vodja Akademske folklorne skupine France Marolt, avtor številnih odrskih postavitev ter Branko Fuchs, ljubiteljski raziskovalec kulturne dediščine osrednje Štajerske, dolgoletni vodja in strokovni svetovalec Folklornega društva Košuta iz Poljčan.
*Kotizacija za to delavnico je zaradi vključenega gradiva nekoliko višja.

 

3. Godčevska delavnica (Klemen Bojanovič). Za godce je zelo pomembno, da niso le vešči igranja inštrumenta, ampak predvsem, da znajo slišati in poslušati “od zunaj” ter slišano tudi ubesediti. Zato se bomo na godčevski delavnici posvetili predvsem teoretičnemu delu, ki bo zajemal analizo boljših in slabših interpretacij zvočnih primerov s srečanj folklornih skupin. Tudi v praktičnem delu bomo iskali boljše in slabše kombinacije inštrumentov, se ukvarjali z inštrumentalnimi kombinacijami znotraj ene viže in plesnega spleta ter se posvetili interpretaciji plesnih viž. Mentor godčevske delavnice bo Klemen Bojanovič, študent glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki se je z ljudskim izročilom pričel spoznavati že v osnovnošolskih letih. Od takrat je deloval v številnih štajerskih skupinah kot glasbenik, avtor glasbenih priredb.

 

4. Pevska delavnica (Jasna Žitnik). Jasna Žitnik je umetniška vodja in pevka v vokalni skupini Jazzva, glavna vokalistka skupine Selecto, hkrati pa sodeluje s številnimi glasbeniki in zasedbami, tudi z Akademsko folklorno skupino France Marolt, kjer poučuje osnove vokalne tehnike in večglasnega petja. Ukvarja se z najrazličnejšimi aspekti petja; odrskim nastopom pevcev, premagovanjem treme, petjem v gibanju, itd., tokratna delavnica pa bo namenjena zelo potrebni vokalni tehniki, postavitvi glasu, večglasnemu petju in poslušanju ter analizi zvena petja »od zunaj«. Delavnica je namenjena vodjem petja v folklornih in pevskih skupinah, vodjem folklornih skupin, članom pevskih in folklornih skupin, zborovodjem in drugim, ki sodelujejo pri folklornih skupinah, avtorjem priredb.

 

5. Pokrivala in obuvala (dr. Bojan Knific in Andreja Stržinar). Obuvala in pokrivala predstavljajo pomemben del folklornih kostumov. Če se vloge ženskih pokrival v folklornih skupinah praviloma dobro zavedamo, skrbimo za njihovo pestrost, natančnost izdelovanja in pokrivanja, navadno manj pozornosti namenjamo moškim pokrivalom, še manj ženskim in moškim obuvalom. Z namenom širjenja znanj bo dr. Bojan Knific, etnolog, kustos Tržiškega muzeja, predstavil razvoj pokrivanja in obuvanja, skupaj z Andrejo Stržinar, šiviljo in kostumografinjo pa predstavil možnost njihovega vključevanja v prakso. Seminar bo potekal teoretično in praktično. Udeležence prosimo, da s saboj prinesejo po nekaj primerkov ženske in moške obutve ter ženskih in moških pokrival, ki jih uporabljajo v folklorni skupini.

 

6. Prijavljanje na projektni razpis JSKD (Matej Maček, Katarina Šrimpf Vendramin). Ta delavnica je predvidena v skrajšani obliki (do 13. ure). Folklorna skupina, poleg dobrega strokovnega kadra, za uspešno delovanje potrebuje tudi učinkovito organizacijsko vodstvo. Na seminarju bo predstavljen načini pridobivanja sredstev na razpisih JSKD, sistem prijave, razpisni pogoji predvsem pa se bomo pogovarjali o tem kako napisati dober projekt. Seminar bosta vodila Matej Maček, sodelavec JSKD odgovoren za pripravo razpisov in Katarina Šrimpf Vendramin.

 

PREDVIDEN URNIK:

 

9.30 – 10.00

Zbiranje udeležencev.

 10.00 – 10.15

Pozdrav in uvod v seminar.

10.15 – 13.00

Delo po skupinah/delavnicah.

13.00

Kosilo (v lastni režiji).

15.00 – 19.00

Delo po skupinah/delavnicah.

19.30

Ogled prireditve Le plesat me pelji, 2. del.

 

KOTIZACIJA:

Kotizacija znaša 35 evrov (vključen je DDV in karta za ogled Le plesat me pelji, 2. del).

*Za delavnico Spoznavanje plesne dediščine osrednje Štajerske znaša kotizacija 50 evrov. V kotizacijo za to delavnico je vključeno še gradivo za vsakega udeleženca in sicer knjigo Plesa dediščina med Bočem in Pohorjem.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali predračun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, ki mora biti plačan pred pričetkom seminarja. Prijava je dokončna.

 

ROK PRIJAVE:

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice (klikni na ikono PRIJAVNICA)


PRIJAVNICA


najkasneje do nedelje, 15. oktobra 2017.

 

Število udeležencev posameznih delavnic bo omejeno, zato pohitite s prijavami. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. O morebitnih neupoštevanih prijavah, vas obvestimo. 

V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni in vas o tem obvestili.

Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

- Če se prijavljate na delavnico Odrska igra ter Spoznavanje plesne dediščine osrednje Štajerske s seboj prinesite športno obutev in obleko.

- Če se prijavljate kot godec, s seboj prinesite inštrument.

- Udeležence delavnice Pokrivala in obuvala prosimo, da s seboj prinesejo po nekaj primerkov ženske in moške obutve ter ženskih in moških pokrival, ki jih uporabljajo v folklorni skupini.

- Godci, ki se prijavljate na godčevsko delavnico, na prijavnico zapišite kateri inštrument igrate.

- Delo bo potekalo v prostorih Osnovne šole Žalec, Šilihova ulica 1, 3310 Žalec.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

Katarina Šrimpf Vendramin

folklorna dejavnost JSKD

T: (01) 2410 533

F: (01) 2410 536

E: katarina.srimpf@jskd.si

     

 

 

 

 

Prijavnica