FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE 2016-17

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE  - 1. STOPNJA

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

marec - maj 2017

Mentorji:

 

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, dr. Tomaž Simetinger, dr. Urša Šivic, Mirko Ramovš, Saša Meglič, dr. Metka Knific Zaletelj, Klemen Bojanovič, Nežka Lubej.

Cena:

 

170,00 EUR

Rok prijave:
 

nedelja, 5. marec 2017

 

Namen seminarja

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo (tudi bodočim) vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje nadomešča začetni seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

 

Vsebina in cilji

Seminar v prvi vrsti obsega spoznavanje plesnega izročila, oblačilne in glasbene dediščine ter kinetografijo. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- praktično učenje plesov,

- metodika učenja ljudskega plesa,

- plesna pedagogika,

- plesno izročilo na Slovenskem,

- razvoj plesnosti,

- kinetografija,

- slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,

- oblačilna kultura na Slovenskem v preteklosti,

- vloga folklornih skupin v sodobnosti.

Cilj seminarja je, da se udeležence seznani z osnovnimi temami plesne kulture ter oblikami in načeli plesne (po)ustvarjalnosti.

 

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 40 ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu - od marca do maja 2017; predvideni so sledeči termini: 11. in 12. marec, 8. in 9. april, 13. in 14. maj, 10. in 11. junij - izpiti).

 

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

 

Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, dr. Tomaž Simetinger, dr. Urša Šivic, Mirko Ramovš, Saša Meglič, dr. Metka Knific Zaletelj, Klemen Bojanovič, Nežka Lubej.

 

Pogoji za udeležbo

Ni posebnih pogojev. Seminarja se lahko udeležijo začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali druge folklorne seminarje.

Obvezna 80% udeležba.

 

Kraj izvedbe

Ljubljana, na Osnovni šoli Livada (ul. Dušana Kraigherja 2, Ljubljana).

 

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 170 EUR (DDV je vključen).

 

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice

 

Prijavnica

 

najkasneje do nedelje, 5. marca 2017.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.
Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

 

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja folklorne skupine 1. stopnje, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje ter seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 2. stopnje (seminar 2. stopnje se bo izvajal v jeseni, nanj pa se bodo torej lahko prijavile osebe, ki imajo uspešno dokončan začetni seminar za vodje ali bodo uspešno dokončali 1. stopnjo).

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: katarina.srimpf@jskd.si.

 

DODATNE INFORMACIJE

Katarina Šrimpf Vendramin

folklorna dejavnost JSKD

T: (01) 2410 533

F: (01) 2410 536

E: katarina.srimpf@jskd.si

 

 

 

 

Prijavnica