FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE 2016-17

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE  - 2. STOPNJA

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

september 2017 – november 2017

Mentorji:

 

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, dr. Tomaž Simetinger, dr. Vesna Bajić Stojilković, Mirko Ramovš, Saša Meglič, dr. Metka Knific Zaletelj, Maja Miklavž Sintič, Klemen Bojanovič,Jasna Žitnik, Teri Sedej, Tadeja Pance, dr. Katarina Šrimpf Vendramin.

Cena:

 

170,00 EUR

Rok prijave:
 

podaljšan do 17. septembra 2017

 

Namen seminarja

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki so v preteklosti že opravili Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali Seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle ali otroške folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z bolj praktičnimi vidki dela mentorjev v foklornih skupinah na področju glasbe, plesa in kostumske podobe, s tem pa tudi z načini izboljšanja delovanja folklornih skupin.

 

Vsebina in cilji

Seminar bo obsegal predavanja in praktično delo navezujoč se na teme, ki so povezane s konkretnim delovanjem mentorjev folklornih skupin in (po)ustvarjanjem plesnega izročila, oblačilne in glasbene dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- uvod v koreografijo,

- praktično učenje plesov,

- metodika učenja plesov,

- odrska prezenca in gibanje,

- kinetografija,

- praktični vidiki (po)ustvarjanja slovenske ljudske inštrumentalne in vokalne glasbe,

- praktični vidiki (po)ustvarjanja oblačilne kulture na Slovenskem v preteklosti,

Cilj seminarja je, da se udeležencem poda dodatna znanja, ki jim bodo pomagala pri praktičnem delu v folklornih skupinah.

 

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 40 ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu - od septembra do novembra 2017; predvideni so sledeči termini: 23. in 24. september, 14. in 15. oktober, 11. in 12. november, 9. in 10. december - izpiti).

 

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

 

Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, dr. Tomaž Simetinger, dr. Vesna Bajić Stojilković, Mirko Ramovš, Saša Meglič, dr. Metka Knific Zaletelj, Maja Miklavž Sintič, Klemen Bojanovič,Jasna Žitnik, Teri Sedej, Tadeja Pance, dr. Katarina Šrimpf Vendramin.

 

Pogoji za udeležbo

Pogoj za udeležbo je uspešno opravljen Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folkornih skupin ali obiskovanje Seminarja za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 1. stopnje.

Pogoja za pristop k zaključnemu izpitu ob koncu seminarja bo 80% udeležba, ter uspešno zaključen Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folkornih skupin ali Seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 1. stopnje.

Kraj izvedbe

Ljubljana, na Osnovni šoli Livada (ul. Dušana Kraigherja 2, Ljubljana).

 

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 170 EUR (DDV je vključen).

 

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice

 

Prijavnica

 

Rok prijave je podaljšan do 17. septembra 2017.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

 

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv Strokovni vodja odrasle/ otroške folklorne skupine - 2. stopnje, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje ter seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 3. stopnje (seminar 3. stopnje se bo izvajal predvidoma spomladi 2018, nanj pa se bodo torej lahko prijavile osebe, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje).

 

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: katarina.srimpf@jskd.si.

 

DODATNE INFORMACIJE

Katarina Šrimpf Vendramin

folklorna dejavnost JSKD

T: (01) 2410 533

F: (01) 2410 536

E: katarina.srimpf@jskd.si

 

 

 

 

Prijavnica