FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2017-18

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO – PEVSKI IN GODČEVSKI SEMINAR

     

Kraj izvedbe:

 

Videm - Dobrepolje

Termin:

 

25. november 2017

Mentorja:

 

Katarina Šetinc in Marino Kranjac

Cena:

 

35 EUR (vključujoč DVD)

Rok prijave:
 

nedelja, 19. november 2017

 

 

Tudi letos razpisujemo enodnevno izobraževanje, ki ga pripravljamo ob državnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Namenjamo ga vodjem in članom pevskih ter godčevskih skupin, folklornih skupin, pevcem, inštrumentalistom, ter vsem, ki se na kakršen koli način vključujejo v delo teh zasedb. Na seminarju se bomo posvetili različnim vsebinam, ki se vežejo na delo v pevskih in godčevskih skupinah. Zaključili ga bomo z ogledom državnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Pevci nam pojejo, godci pa godejo 2017.

 

SEMINAR NAMENJAMO:

Pevska delavnica je namenjena vodjem petja v folklornih in pevskih skupinah, vodjem folklornih skupin, članom pevskih in folklornih skupin, zborovodjem in drugim, ki sodelujejo pri folklornih skupinah, avtorjem priredb, celotnim pevskim skupinam.

Na godčevsko delavnico vabljeni vodje godcev pri folklornih skupinah in godčevskih skupin, vsi godci, ki igrajo v različnih godčevskih skupinah ali pri folklornih skupina (violinisti, kontrabasisti, klarinetisti, harmonikarji itn.), vabljeni tudi drugi, ki se kakorkoli vključujete v godčevske sestave.

 

VSEBINA DELAVNIC:

Razpisani sta dve delavnic, odločite pa se lahko le za eno.

 

1. PETJE LJUDSKIH PESMI (Katarina Šetinc).


Katarina Šetinc je ljudsko glasbo spoznavala kot violinistka pri AFS France Marolt, deset let je pela pri pevski skupini Katice, bila je članica in predsednica društva Folk Slovenija. Izvaja pevske delavnice, vodi pevske skupine, strokovno spremlja pevske in godčevske prireditve in tudi sama poje.

Vsebine pevske delavnice: značilnosti večglasnega ljudskega petja, urjenje pevskih veščin, medsebojno poslušanje, ubranost petja, iskanje pravega zvena skupine, intoniranje različnih zasedb. Čas bo za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter za vprašanja, ki zadevajo delo posamezne skupine.

Pevske skupine, ki se prijavljajo na delavnico naprošamo, da ob prijavi pošljejo besedila, notni zapis ali posnetek dveh pesmi, ki jih v skupini že pojejo ali jih nameravajo peti. Izbrane pesmi bomo zapeli na delavnici.

 

2.: IGRANJE PLESNIH VIŽ V VEČČLANSKIH GODČEVSKIH SESTAVIH (Marino Kranjac).

Marino Kranjac je že več kot 30 let aktiven kot, godec, glasbenik ,poustvarjalec in raziskovalec predvsem Istrske ljudske glasbe, dobro pa pozna tudi ljudsko glasbo ostalih slovenskih pokrajin. Deloval je v skupinah Istranova, Pišćaci, Tolovaj Mataj in še v mnogih drugih. Sedaj vodi skupini Vruja in Zingelci, sodeloval je kot godec in avtor glasbenih priredb z več folklornimi skupinami, izvedel je že mnoge inštrumentalne seminarje in delavnice za JSKD, Glasbeno Mladino Slovenije, KED Folk Slovenija.

Mentor bo pripravil notne zapise, ki pa bodo samo izhodišče za skupno delo pri posebnostih igranja predvsem violine ( borduni, okraševanje, lokovanje) , ter kontrabasa ali malega basa (lokovanje, star način, novejši način). Delavnica bo predvsem praktična, vodja pa bo navedel kar nekaj koristnih napotkov pri sestavljanju godčevskih zasedb, glasbenih izvedb le teh, kombiniranju in odnosi glasbil znotraj zasedb. Repertoar viž bo iz različnih slovenskih pokrajin.

Vabljeni so predvsem violinisti, kontrabasisti, klarinetisti, harmonikarji. Za harmonikarje so zaželeni zaradi tonalitet tisti, ki uporabljajo klavirsko harmoniko, ali diatonični harmonikarji z uglasitvijo D-G-C.

 

PREDVIDEN URNIK:

9.30 – 10.00

Zbiranje udeležencev.

 10.00 – 10.15

Pozdrav in uvod v seminar.

10.15 – 13.00

Delo po skupinah/delavnicah.

13.00 – 14.30

Kosilo (v lastni režiji).

14.30 – 17.00

Delo po skupinah/delavnicah.

18.00

Ogled prireditve Le plesat me pelji, 2. del.

 

KOTIZACIJA:

Kotizacija znaša 35 evrov (vključen je DDV).

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali predračun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, ki mora biti plačan pred pričetkom seminarja. Prijava je dokončna.

 

ROK PRIJAVE:

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice (klikni na ikono PRIJAVNICA),


PRIJAVNICA

 

najkasneje do nedelje, 19. novembra 2017.

 

Število udeležencev posameznih delavnic bo omejeno, zato pohitite s prijavami. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. O morebitnih neupoštevanih prijavah, vas obvestimo. 

V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni in vas o tem obvestili.

Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

Če se prijavljate kot godec, s seboj prinesite inštrument. Harmonikarje naprošamo, da imajo s seboj diatonično harmoniko v uglasitvi D–G–C ali klavirsko harmoniko.

Pevske skupine, ki se prijavljajo na pevsko delavnico naprošamo, da ob prijavi pošljejo besedila, notni zapis ali posnetek dveh pesmi, ki jih v skupini že pojejo ali jih nameravajo peti. Gradivo pošljite na e-naslov franci.cotman@jskd.si

 

Delo bo potekalo v prostorih Glasbene šole v Jakličevem domu, Videm 34, 1312 Videm – Dobrepolje.

 

DODATNE INFORMACIJE

Katarina Šrimpf Vendramin

folklorna dejavnost JSKD

T: (01) 2410 533

F: (01) 2410 536

E: katarina.srimpf@jskd.si

     

 

 

 

 
 

PRIJAVNICA

 

Pevci nam pojejo, godci pa godejo 2017 -državno srečanje