FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2018-19

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 
1. STOPNJA

 (januar 2019 – maj 2019)

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

začetek: sobota, 19. januar 2019

Mentorji:

 

bodo javljeni naknadno

Cena:

 

kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 170 evrov (vključen je DDV)

Rok prijave:

 

ponedeljek, 7. januarja 2019

 

 

40-urni seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

.

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo (tudi bodočim) vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje nadomešča del začetnega seminarja za vodje odraslih/otroških folklornih skupin.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

Vsebina in cilji

Seminar v prvi vrsti obsega spoznavanje plesnega izročila, oblačilne in glasbene dediščine ter kinetografijo. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- praktično učenje plesov,

- metodika učenja ljudskega plesa,

- plesna pedagogika,

- etnologija plesa,

- opredelitev folklorne dejavnosti,

- razvoj plesnosti,

- prilagajanje plesa odraslih za otroke, otroške igre,

- kinetografija,

- slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,

- oblačilna kultura na Slovenskem v preteklosti,

- vloga folklornih skupin v sodobnosti.

Cilj seminarja je, da se udeležence seznani z osnovnimi temami plesne kulture ter oblikami in načeli plesne (po)ustvarjalnosti.

 

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 40 ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu - od januarja do marca 2019; predvideni so sledeči termini: 19. in 20. januar, 9. in 10. februar, 9. in 10. marec, izpiti: 18. in 19. maj).

 

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

 

Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo.

 

Pogoji za udeležbo

Ni posebnih pogojev. Seminarja se lahko udeležijo začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali druge folklorne seminarje.

 

Kraj izvedbe

Ljubljana, predvidoma na Osnovni šoli Livada (ul. Dušana Kraigherja 2, Ljubljana).

 

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 170 EUR (DDV je vključen).

Za mlade do 29. leta starosti, ki so vključeni v projekt v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020) je celotna vsebina programa 1. stopnje brezplačna.

 

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice


PRIJAVNICA

 

najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2019.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali predračun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.
Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

 

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju lahko opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja folklorne skupine 1. stopnje, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje ter seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 2. stopnje (seminar 2. stopnje se bo izvajal jeseni 2019, nanj pa se bodo torej lahko prijavile osebe, ki imajo uspešno dokončan začetni seminar za vodje ali bodo uspešno dokončali 1. stopnjo).

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš
samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     

 

 

 

 

PRIJAVNICA