FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2018-19

 

Naziv seminarja:

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

     

Kraj izvedbe:

 

Dijaški in študentski dom Novo mesto

Termin:

 

od petka, 20. do nedelje, 22. septembra 2019

Mentorji:

 

dogovori z mentorji še potekajo

Cena:

 

50 evrov za odrasle, 10 evrov za otroke
(vključen je DDV)

Rok prijave:

 

ponedeljek, 9. september 2019

 

Namen seminarja

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

Vsebina in cilji

Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroki, predstavljajo stalnico v izobraževalnih folklornih programih JSKD. Na njih so pod vodstvom poznavalcev folklorne dejavnosti nastajali zanimivi programi, ki jih je bilo pozneje mogoče udejanjiti v skupinah.

V sklopu letošnjega tridnevnega tabora pripravljamo ločen program za otroke (tudi posebej za inštrumentaliste) in vodje:

- Vodje otroških folklornih skupin bodo obnovili poznavanje osnov koreografije (od zasnove, tehnične izvedbe, interpretacije, različne ravni koreografiranja itd.), se naučile nekaj plesov, ki jih bodo lahko uporabile pri pripravi koreografiji (snovanje koreografij bo potekalo po skupinah). Zaključni produkt bo pripravljena koreografija;

- Mladim plesalcem smo pripravili program z različnimi delavnicami: učenje plesov, razvijanje plesnosti, petje, spoznavanje otroških iger itd.

- Tudi tokrat bomo posebej delali z otroki, ki se kot inštrumentalisti vključujejo v otroške folklorne skupine. Na poseben pomen inštrumentalistov v otroških folklornih skupinah na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, zato se njihovemu igranju podrobneje posvečamo na taboru. Inštrumentalisti se bodo učili ljudskih viž in skupinskega muziciranja.

Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih pogojev (velja za vodje otroških folklornih skupin):

- ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin oz. seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnja;

- ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;

- ste vodja otroške folklorne skupine in se udeležujete srečanj folklornih skupin v organizaciji JSKD (ali se boste v prihodnje);

- vodite (otroško) inštrumentalno skupino ali bi jo želeli voditi;

Prisrčno vabljeni seveda tudi otroci - člani otroških folklornih skupin (glasbeniki, plesalci, pevci …).

OKVIRNI URNIK:

 

Vodje

Otroci (predvidoma razdeljeni v 3 skupine)

Inštrumentalisti - otroci

petek

15.00–17.00

Prihod in namestitev.

17.30

Pozdrav, predstavitev hišnega reda, dela...

18.00

Večerja.

19.00–21.00

Učenje plesov

Delavnice po skupinah

Uvod, seznanjanje z godci in njihovim repertoarjem.

21.00

Odrasli: priprava načrta za naslednji dan; druženje.

sobota

8.00

Zajtrk.

9.00–10.30

Predavanje: Osnove koreografije

Delavnice po skupinah

Učenje plesnih viž.

10.30-12.30

Ustvarjanje koreografij po skupinah

Delavnice po skupinah

Učenje plesnih viž.

12.30

Kosilo. Počitek ter proste aktivnosti v lastni organizaciji.

15.00-17.00

Ustvarjanje koreografij po skupinah

Delavnice po skupinah

Učenje plesnih viž.

17.00-19.00

Ustvarjanje koreografij po skupinah

Delavnice po skupinah

Učenje plesnih viž in (po potrebi) delo pri skupinah.

19.00

Večerja.

20.00

Skupni večer otrok in odraslih.

nedelja

8.00

Zajtrk.

9.00–11.00

Ustvarjanje koreografij po skupinah

Delavnice po skupinah

Učenje plesnih viž

11.00-13.00

Ustvarjanje koreografij po skupinah in predstavitev

Igre na prostem

13.00

Kosilo.

 

Odhod domov.

Kotizacija

Kotizacija za vodje skupin in odrasle znaša 50 evrov, za otroke 10 evrov in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Kotizacija ne vključuje bivanja in prehrane.

Bivanje in prehrana

Bivali bomo v dijaškem in študentskem domu Novo mesto (Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto). Cene bivanja in prehrane na osebo (dva polna penziona) so različne … Spodaj natančnejše informacije.

Bivanje s prehrano oz. samo prehrano bo mogoče plačati z naročilnico (ali izjemoma z gotovino).

Če imate kakršnekoli omejitve pri prehrani, vas prosimo, da to navedete ob prijavi.

Cena 1 polnega penziona je 30,00 €/osebi + TT taksa.
Zajtrk 3,50€, kosilo 7,00 in večerja 5,00€.

 Kaj morate še vedeti?

- Prihod udeležencev je predviden v petek, 20. septembra 2019, med 15. in 17. uro, uradni začetek je ob 17.30 v jedilnici doma.

- Vsi (tudi otroci) naj imajo s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).

- S seboj ne pozabite prinesti naročilnice za plačilo bivanja in prehrane (plačilo je možno tudi z gotovino), udobne obutve in obleke za ples, pa tudi udobno obleko in obutev za prostočasne dejavnosti zunaj.

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice (klikni na ikono PRIJAVNICA), najkasneje do ponedeljka, 9. septembra 2019.

PRIJAVNICA

Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena ali pa bi, zaradi premajhnega števila prijav, tabor morali odpovedati, vas bomo o tem obvestili.

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš
producentka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     

 

 

 

 

PRIJAVNICA