FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

FOLKLORNI TABOR ZA ODRASLE

     

Kraj izvedbe:

 

SŠGT Radenci

Termin:

 

od petka, 16. do nedelje, 18. oktobra 2020

Mentorji:

 

dogovori z mentorji še potekajo

Cena:

 

50 evrov za plesalce, glasbeniki brezplačno
(vključen je DDV)

Rok prijave:

 

ponedeljek, 28. september 2020

Namen seminarja

Folklorni tabor za odrasle namenjamo odraslim folklornim skupinam (vodjem in članom – plesalcem in glasbenikom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom ter s predavanji in praktičnimi delavnicami pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

Vsebina in cilji

Folklorni tabori predstavljajo gonilo razvoja programov odraslih folklornih skupin, saj na njih ob spoznavanju pevskega, plesnega in drugega izročila nastajajo ideje za nove koreografije, katerih motive je mogoče pozneje udejanjiti v svojih folklornih skupinah. Obenem udeleženci na različnih predavanjih in praktičnih delavnicah pod mentorstvom različnih strokovnjakov na področju folklorne dejavnosti razširijo znanje in kompetence za uspešno delovanje v folklornih skupinah, z mreženjem, izmenjavo mnenj ter izkušenj pa tabor omogoča tudi pridobivanje novih kontaktov in možnosti za morebitno nadaljnje sodelovanje.
V sklopu letošnjega tridnevnega tabora pripravljamo ločen program za plesalce in posebej za glasbenike.
- Plesalci odraslih folklornih skupin bodo na praktičen način spoznavali zanimive metode učenja plesov, razvijanja plesnosti, telesnega in glasbenega ritma, načine kostumiranja v folklornih skupinah, metode vodenja plesnih in pevskih vaj, se naučili nekaj plesov iz vse Slovenije, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem nadaljnjem delu, pod usmerjenim vodstvom bodo prek video analize spoznavali dobre odrske prakse in programe ostalih odraslih folklornih skupin ter si izmenjali pozitivne izkušnje pri delu v skupini. Delo v sklopu posameznih predavanj oziroma delavnic bo skušalo čimbolj široko zajeti znanje in napotke o delu v odraslih folklornih skupinah, udeleženim pa ponuditi možnost za izmenjavo dobrih praks in izkušenj med sabo ter s strokovnimi mentorji.
- Glasbeniki, ki delujejo v odraslih folklornih skupinah, se bodo pod strokovnim vodstvom učili ljudskih viž in skupinskega muziciranja. Na poseben pomen inštrumentalistov v odraslih folklornih skupinah na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, zato se njihovemu igranju podrobneje posvečamo tudi na taboru. Glasbenikom za udeležbo na taboru ni potrebno plačati kotizacije. Izkoristite priložnost!

Na tabor v vabimo

- Vodje mladinskih in odraslih folklornih skupin,
- vodje veteranskih in upokojenskih folklornih skupin,
- člane mladinskih, odraslih, veteranskih in upokojenskih folklornih skupin (plesalce, inštrumentaliste).

Vabljeni ste tako začetniki kot tudi izkušeni člani folklornih skupin, ki ste svoje znanje pripravljeni sprejemati od drugih in ga med druge tudi deliti.

Kotizacija

Kotizacija za udeležence tabora (razen za glasbenike) znaša 50 evrov (z vključenim DDV) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Kotizacija ne vključuje bivanja in prehrane.

Bivanje in prehrana

Bivali bomo v dijaškem domu SŠGT Radenci (Prisojna cesta 4, 9252 Radenci). Bivanje s prehrano oz. samo prehrano bo mogoče plačati z naročilnico (ali izjemoma z gotovino) ob prihodu v dom. Prosimo vas, da naročilnic/gotovine ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

Če imate kakršnekoli omejitve pri prehrani, vas prosimo, da to navedete ob prijavi.

Cena 1 polnega penziona je 28,50€/osebi + TT taksa.
Zajtrk 3,50€, kosilo 5,20€, večerja prav tako 5,20€.

 Kaj morate še vedeti?

- Prihod udeležencev je predviden v petek, 16. oktobra 2020, med 15. in 17. uro, uradni začetek je ob 17.30 v jedilnici doma.
- Urnik z vsemi predavanji in praktičnimi delavnicami bo objavljen naknadno, saj je razpored v veliki meri odvisen od števila prijavljenih ter razpoložljivosti mentorjev.
- Vsi udeleženci morate imeti s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).
- S seboj ne pozabite prinesti naročilnice za plačilo bivanja in prehrane (plačilo je možno tudi z gotovino), udobne obutve in obleke za ples, pa tudi udobno obleko in obutev za prostočasne dejavnosti zunaj.

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice (kliknite na ikono PRIJAVNICA), najkasneje do ponedeljka, 28. septembra 2020.

PRIJAVNICA

Če bo prijavljenih več kot je prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil takoj po prijavi ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena ali pa bi, zaradi premajhnega števila prijav ali katerih drugih okoliščin, tabor morali odpovedati, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Dodatne informacije

Anja Cizel

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 2410 533

E: anja.cizel@jskd.si

 

 

 

 

PRIJAVNICA