FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 
2. STOPNJA

 (oktober 2019 – december 2019)

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

oktober 2019 – december 2019

Mentorji:

 

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Tomaž Simetinger, Mirko Ramovš, Mirjam Jelnikar, Klemen Bojanovič, Jasna Žitnik, Petra Nograšek, Teri Sedej, Tadeja Pance, dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Aleksandra Meglič, Anja Cizel.

Cena:

 

kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 170 evrov (vključen je DDV)

Rok prijave:

 

nedelja, 15. september 2019

 

Namen seminarja

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki so v preteklosti že opravili Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali Seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle ali otroške folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z bolj praktičnimi vidiki dela mentorjev v foklornih skupinah na področju glasbe, plesa in kostumske podobe, s tem pa tudi z načini izboljšanja delovanja folklornih skupin.

Vsebina in cilji

Seminar bo obsegal predavanja in praktično delo navezujoč se na teme, ki so povezane s konkretnim delovanjem mentorjev folklornih skupin in (po)ustvarjanjem plesnega izročila, oblačilne in glasbene dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- uvod v koreografijo,

- teorija koreografije,

- plesna tipologija,

- praktično učenje plesov,

- metodika učenja plesov,

- vokalna glasba – praktični vidiki (po)ustvarjanja in učenja,

- inštrumentalna glasba – praktični vidiki (po)ustvarjanja,

- odrska prezenca in gibanje,

- kinetografija,

- praktični vidiki (po)ustvarjanja oblačilne kulture v folklornih skupinah.

Cilj seminarja je, da se udeležencem poda dodatna znanja, ki jim bodo pomagala pri praktičnem delu v folklornih skupinah.

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 40 ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu - od oktobra do decembra 2019; predvideni so sledeči termini: 5. in 6. oktober 2019, 23. in 24. november 2019, 7. in 8. december 2019; 1. in 2. februar 2020 - izpiti)

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Tomaž Simetinger, Mirko Ramovš, Mirjam Jelnikar,  Klemen Bojanovič, Jasna Žitnik, Petra Nograšek, Teri Sedej, Tadeja Pance, dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Aleksandra Meglič, Anja Cizel.

Pogoji za udeležbo

Pogoj za udeležbo je uspešno opravljen Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folkornih skupin ali uspešno opravljen izpit Seminarja za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 1. stopnje.

Pogoja za pristop k zaključnemu izpitu ob koncu seminarja bo 80% udeležba.

Kraj izvedbe

Ljubljana, na Osnovni šoli Livada (ul. Dušana Kraigherja 2, Ljubljana).

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 170 EUR (DDV je vključen).

Za mlade do 29. leta starosti, ki so vključeni v projekt v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020) je celotna vsebina programa 2. stopnje brezplačna.

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice


PRIJAVNICA

 

najkasneje do nedelje, 15. septembra 2019.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo konec septembra poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv Strokovni vodja odrasle/ otroške folklorne skupine - 2. stopnje, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje ter seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 3. stopnje (seminar 3. stopnje se bo izvajal predvidoma jeseni 2020, nanj pa se bodo torej lahko prijavile osebe, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje).

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš
producentka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     

 

 

 

 

PRIJAVNICA