FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

     

Kraj izvedbe:

 

Dijaški dom SŠGT Radenci

Termin:

 

od petka, 17. do nedelje, 19. septembra 2021

Mentorji:

 

dogovori z mentorji še potekajo

Cena:

 

50 evrov za odrasle, 10 evrov za otroke
(vključen je DDV)

Rok prijave:

 

ponedeljek, 6. september 2021

Namen seminarja

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, inštrumentalno plesno in drugo znanje.

Vsebina in cilji

Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroki, predstavljajo stalnico v izobraževalnih folklornih programih JSKD. Na njih so pod vodstvom poznavalcev folklorne dejavnosti nastajali zanimivi programi, ki jih je bilo pozneje mogoče udejanjiti v skupinah.

V sklopu letošnjega tridnevnega tabora pripravljamo ločen program za otroke (posebej za plesalce in posebej za inštrumentaliste) ter vodje:

- za vodje otroških folklornih skupin smo tokrat pripravili različne delavnice: predavanja z video analizo o koreografiji in glasbeni priredbi ter vlogi in pripravi inštrumentalistov v folklorni skupini, itd., različne možnosti ogrevanja v sklopu vaj, osnove gibalnega gledališča, vaje za razvijanje plesnosti, metode učenja plesov, itd. Delo v sklopu posameznih predavanj oziroma delavnic bo skušalo čimbolj široko zajeti znanje in napotke o delu v otroških folklornih skupinah, udeleženim vodjam pa ponuditi možnost za izmenjavo dobrih praks in izkušenj med sabo ter s strokovnimi mentorji.

- Mladim plesalcem smo pripravili program z različnimi delavnicami: ogrevanje in priprava telesa, učenje plesov, razvijanje plesnosti, delo v garderobi, »kritiško oko« itd.

- Tudi tokrat bomo posebej delali z otroki, ki se kot inštrumentalisti vključujejo v otroške folklorne skupine. Na poseben pomen inštrumentalistov v otroških folklornih skupinah na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, zato se njihovemu igranju podrobneje posvečamo na taboru. Inštrumentalisti se bodo učili ljudskih viž in skupinskega muziciranja.

Koga vabimo

Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih pogojev (velja za vodje otroških folklornih skupin):

- Ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin oz. seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnja;
- Ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;
- Ste vodja otroške folklorne skupine in se udeležujete srečanj folklornih skupin v organizaciji JSKD (ali se boste v prihodnje);
- Vodite (otroško) inštrumentalno skupino ali bi jo želeli voditi;
Prisrčno vabljeni seveda tudi otroci - člani otroških folklornih skupin (glasbeniki, plesalci, pevci …).

Kotizacija

Kotizacija za vodje skupin in odrasle znaša 50 evrov, za otroke 10 evrov in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Kotizacija ne vključuje bivanja in prehrane.

Bivanje in prehrana

Bivali bomo v dijaškem domu SŠGT Radenci (Prisojna cesta 4, 9252 Radenci). Bivanje s prehrano oz. samo prehrano bo mogoče plačati z naročilnico (ali izjemoma z gotovino) ob prihodu v dom. Prosimo vas, da naročilnic/gotovine ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

Če imate kakršnekoli omejitve pri prehrani, vas prosimo, da to navedete ob prijavi.

Cena 1 polnega penziona je 28,50€/osebi + turistična taksa, če sta v sobi 2 osebi.
cena 1 polnega penziona je 32,50€/osebi + turistična taksa, če je v sobi 1 oseba.
Cena posameznih obrokov: zajtrk 3,50€, kosilo 5,20€, večerja prav tako 5,20€.

 Kaj morate še vedeti?

- Prihod udeležencev je predviden v petek, 17. septembra 2021, med 15. in 17. uro, uradni začetek je ob 17.30 v jedilnici doma.
- Vsi (tudi otroci) naj imajo s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).
- S seboj ne pozabite prinesti naročilnice za plačilo bivanja in prehrane (plačilo je možno tudi z gotovino), udobne obutve in obleke za ples, pa tudi udobno obleko in obutev za prostočasne dejavnosti zunaj.

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice (kliknite na ikono PRIJAVNICA), najkasneje do ponedeljka, 6. septembra 2021.

PRIJAVNICA

POMEMBNO: Če bo prijavljenih več kot je prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil takoj po prijavi ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena ali pa bi, zaradi premajhnega števila prijav ali katerih drugih okoliščin, tabor morali odpovedati, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Glede na epidemiološko situacijo in ukrepe, ki bodo morebiti veljali v septembru oz v času izvedbe otroškega folklornega tabora, bomo izvedbo tabora prilagajali (samo število udeležencev – npr. po principu zgodnejših prijav ali izvedbe tabora zgolj za vodje otroških skupin, prilagodil pa se bo tudi sam program).

 

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 2410 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

PRIJAVNICA