FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE PEVSKIH ZASEDB V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

november 2020 – januar 2021

Mentorji:

 

Pogovori s predavatelji še potekajo.

Cena:

 

170 EUR (DDV je vključen) na osebo.

Rok prijave:

 

ponedeljek, 19. oktober 2020

Namen seminarja

Seminar za vodje pevskih zasedb v folklornih skupinah, poustvarjalce glasbenega izročila in avtorje glasbenih priredb na področju folklorne dejavnosti namenjamo (tudi bodočim) vodjem pevskih zasedb v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, glasbenicam in glasbenikom, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v pevskih zasedbah, ki delujejo na področju folklorne dejavnosti.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje pevske zasedbe na področju folklorne dejavnosti. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z glasbenim izročilom, osnovam glasbenih terminov, osnovam kompozicije, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

Vsebina in cilji

Seminar v prvi vrsti obsega spoznavanje virov za poustvarjanje glasbenega izročila, osnove komponiranja, osnove vokalne tehnike in interpretacije v glasbi, pevskega poustvarjanja ter nastopanja.

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- glasba na področju folklorne dejavnosti,

- etnografski vidik raziskovanja glasbene dediščine,

- pevske zasedbe na terenu in odru,

- glasbena pedagogika,

- osnove kompozicije,

- prilagajanje partitur glede na zasedbe,

- primeri praktičnih vaj in načrtovanja vaj,

- urjenje posluha,

- tehnike oblikovanja glasu,

- osnove večglasja,

- interpretacija v glasbi,

- osnove nastopanja na odru,

- vloga poustvarjalcev glasbenega izročila v sodobnosti.

Cilj seminarja je, da se udeležence seznani z osnovnimi temami vokalne glasbe na področju folklorne dejavnosti ter oblikami in načeli glasbene (po)ustvarjalnosti.

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 40 ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu - od novembra 2020 do januarja 2021; predvideni so sledeči termini: 7. in 8. november, 28. in 29. november, 9. in 10. januar, izpiti: 27. in 28. februar).

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Seminar bo potekal v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ.

Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo.

Kraj izvedbe

Seminar bo potekal v Ljubljani, natančno lokacijo bomo sporočili naknadno.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 170 EUR (DDV je vključen).

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice

PRIJAVNICA

najkasneje do ponedeljka, 19. oktobra 2020.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali predračun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin seminarja v praktični obliki. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili potrdilo o uspešnosti izpita.  

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: anja.cizel@jskd.si.
V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Anja Cizel

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 2410 533

E: anja.cizel@jskd.si

 

 

 

 

PRIJAVNICA