FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 2. STOPNJA

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

oktober 2022 - december 2022

Mentorji:

 

Pogovori s predavatelji še potekajo, potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Tomaž Simetinger, Mirjam Jelnikar, Klemen Bojanovič, Jasna Žitnik, Petra Nograšek, Teri Sedej, Tadeja Pance, dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Aleksandra Meglič, Tanja Drašler, Nina Mažgon Mueller.

Cena:

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 160 evrov (vključen je DDV)

Rok prijave:

 

petek, 30. september 2022

Namen seminarja

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki so v preteklosti že opravili Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali Seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje.

Če je Seminar 1. stopnje precej teoretično zasnovan, Seminar 2. stopnje ponuja več praktičnih vsebin. Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle ali otroške folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z bolj praktičnimi vidiki dela mentorjev v folklornih skupinah na področju glasbe, plesa in kostumske podobe, s tem pa tudi z načini izboljšanja delovanja folklornih skupin.

Vsebina in cilji

Seminar bo obsegal predavanja in praktično delo navezujoč se na teme, ki so povezane s konkretnim delovanjem mentorjev folklornih skupin in (po)ustvarjanjem plesnega izročila, oblačilne in glasbene dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- uvod v koreografijo,

- teorija koreografije,

- plesna tipologija,

- praktično učenje plesov,

- metodika učenja plesov,

- vokalna glasba – praktični vidiki (po)ustvarjanja in učenja,

- inštrumentalna glasba – praktični vidiki (po)ustvarjanja,

- odrska prezenca in gibanje,

- kinetografija,

- praktični vidiki (po)ustvarjanja oblačilne kulture v folklornih skupinah.

Cilj seminarja je, da se udeležencem poda dodatna znanja, ki jim bodo pomagala pri praktičnem delu v folklornih skupinah.

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 40 ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu - od oktobra do decembra 2022; predvideni so sledeči termini: 22. in 23. oktober 2022, 26. in 27. november 2022, 10. in 11. december 2022; 21. in 22. januar 2023 - izpiti)

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Tomaž Simetinger, Mirjam Jelnikar, Klemen Bojanovič, Jasna Žitnik, Petra Nograšek, Teri Sedej, Tadeja Pance, dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Aleksandra Meglič, Tanja Drašler, Nina Mažgon Mueller.

Pogoji za udeležbo

Pogoj za udeležbo je uspešno opravljen Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali uspešno opravljen izpit Seminarja za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 1. stopnje.

Kraj izvedbe

Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada (ul. Dušana Kraigherja 2, Ljubljana).

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 160 EUR (DDV je vključen)..

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice

PRIJAVNICA

najkasneje do petka, 30. septembra 2022.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo teden pred začetkom seminarja poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv Strokovni vodja odrasle / otroške folklorne skupine - 2. stopnje, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje ter seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 3. stopnje (seminar 3. stopnje se bo izvajal jpredvidoma spomladi 2023, nanj pa se bodo torej lahko prijavile osebe, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje).

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 2410 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

PRIJAVNICA