FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 3. STOPNJA

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

od aprila do junija 2023

Mentorja:

 

dr. Tomaž Simetinger in Klemen Bojanovič

Cena:

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 150 evrov (vključen je DDV)

Rok prijave:

 

petek, 31. marec 2023

Namen seminarja

Seminar je namenjen usposabljanju in spodbujanju k samostojnemu plesno-koreografsko-pedagoškemu delu, razvijanju avtorskega umetniškega pristopa pri odrskemu (po)ustvarjanju in h kritični refleksiji produkcij folklornih skupin in drugih poustvarjalcev.

Vsebina in cilji

Seminar obsega spoznavanje odrskih zakonitosti, različnih pristopov h koreografiranju, itd. Udeleženci se bodo povsem praktično ukvarjali s pripravo koreografij, časovno, prostorsko in dinamično ravnjo koreografiranja, od zasnove, tehnične izvedbe, umetniške interpretacije, itd.
Cilj seminarja je spodbujanje in iskanje lastnega umetniškega izražanja in priprava v sodobnost usmerjene folklorne koreografije ter zmožnost analitičnega pristopa in pogleda na produkcije folklornih nastopov.

Trajanje in potek seminarja

v obsegu skupno 40 ur in poteka v več sklopih (ure so različno razporejene po posameznih terminih) - od aprila do junija 2023; predvideni so sledeči termini: :

- 15. in 16. april;
- opcijski termini – posamezni udeleženec si izbere enega (ali več) od terminov: 21. april / 26. april / 4. maj / 7. maj / 9. maj / 12. maj / 13. maj / 14. maj / 21. maj ;
- 27. in 28. maj;
- 10. in 11. junij;
- dodaten termin, ki ga udeleženci in predavatelji izberejo skupaj

Za pridobitev potrdila o udeležbi na seminarju se zahteva 80 % udeležba.

Za več informacij glede samega poteka in terminov, se lahko obrnete na: tjasa.ferenc@jskd.si

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskih predavanj in praktičnih vaj, terenskih obiskov ter samostojnega dela.

Mentorja

Dr. Tomaž Simetinger in Klemen Bojanovič

Pogoji za udeležbo

Pogoj za udeležbo je uspešno opravljen Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 2. stopnje.

Kraj izvedbe

Seminar bo potekal v Ljubljan. Natančnejšo lokacijo sporočimo naknadno.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 150 EUR (DDV je vključen)..

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice

PRIJAVNICA

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 3. stopnja (google.com)

najkasneje do petka, 31. marca 2023.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo teden pred začetkom seminarja poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Potrdila

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

Po uspešno pripravljeni lastni koreografiji pa prejmejo potrdilo o opravljenem seminarju in naziv Strokovni vodja folklorne skupine - 3. stopnje.

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 24 10 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

PRIJAVNICA