FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

LJUDSKA JE KUL - SEMINAR ZA VODJE PEVSKIH ZASEDB IN PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

november 2023 – januar 2024

Mentorji:

 

Jasna Žitnik, dr. Urša Šivic, Klemen Bojanovič, dr. Tomaž Simetinger. Pogovori z ostalimi predavatelji še potekajo.

Cena:

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 180 evrov (vključen je DDV) na osebo

Rok prijave:

 

petek, 13. oktober 2023

Namen seminarja

Seminar namenjamo poustvarjalcem glasbenega izročila, pevskim vodjem v folklornih skupinah, avtorjem glasbenih priredb ter ambicioznejšim pevkam in pevcem, ki so zainteresirani za poglobitev teoretičnega znanja in pridobivanje praktičnih izkušenj, potrebnih za samostojno ali vodstveno delo v pevskih zasedbah, ki delujejo na področju folklorne dejavnosti.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno za uspešno usmerjanje in vodenje pevske zasedbe na področju folklorne dejavnosti. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen spoznavanju značilnosti in posebnosti vokalnega poustvarjanja, spoznavanju glasbenih terminov in osnov aranžiranja za pevske skupine in ob tem prenašanju prvin glasbenega izročila na oder in v sodobnost.

Vsebina in cilji

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali:

- glasba na področju folklorne dejavnosti,

- etnografski vidik raziskovanja glasbene dediščine,

- pevske zasedbe na terenu in odru,

- osnove vokalne tehnike,

- metode za urjenje posluha,

- osnove večglasja, vaje za razvijanje večglasnega petja v skupini,

- povezava giba in glasu,

- primeri praktičnih vaj in načrtovanja vaj,

- osnove in prvine odrskega nastopa,

- študij izbrane pesmi od prve vaje do odrske izvedbe,

- osnove in načini aranžiranja,

- prilagajanje priredb glede na zasedbe,

- uporaba interpretacije in dinamike v glasbi,

- osnove analize in vrednotenja odrskih nastopov,

- vloga poustvarjalcev glasbenega izročila v sodobnosti.

Cilj seminarja je, da se udeležence seznani z osnovnimi temami in aspekti vokalnega izražanja

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 50 pedagoških ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu) - od oktobra 2023 do januarja 2023, februarja sledi še izpit.

Predvideni so sledeči termini:
11. in 12. november 2023,
2. in 3. december 2023,
20. in 21. januar 2024
17. februar - izpit

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki prepleta skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom.

Kraj izvedbe

Seminar bo potekal v Ljubljani, natančno lokacijo bomo sporočili naknadno.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 180 EUR (DDV je vključen)..

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice.

POZOR: spletno prijavnico izpolnite čisto do konca – kliknite gumb »Pošlji«:

PRIJAVNICA

LJUDSKA JE KUL - Seminar za vodje pevskih zasedb in petja v folklornih skupinah, poustvarjalce glasbenega izročila in avtorje glasbenih priredb na področju folklorne dejavnosti (google.com)

najkasneje do petka, 13. oktobra 2023.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo po koncu roka prijav poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju (zahtevana prisotnost je vsaj 80 % ) prejeli potrdila o udeležbi.

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin seminarja. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili potrdilo o uspešnosti izpita.

Udeleženci bodo na koncu izobraževanja prejeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju, ki bo ovrednoten v skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 24 10 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA