FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

LJUDSKA JE KUL - SEMINAR ZA VODJE INŠTRUMENTALNIH ZASEDB V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

oktober 2024december 2024

Mentorji:

 

Klemen Bojanovič. Pogovori z ostalimi predavatelji še potekajo.

Cena:

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 180 evrov (vključen je DDV) na osebo

Rok prijave:

 

petek, 13. september 2024

Namen seminarja

Seminar za vodje inštrumentalnih zasedb v folklornih skupinah, poustvarjalce glasbenega izročila in avtorje glasbenih priredb na področju folklorne dejavnosti namenjamo (tudi bodočim) vodjem inštrumentalnih zasedb v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, glasbenicam in glasbenikom, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v inštrumentalnih zasedbah, ki delujejo na področju folklorne dejavnosti.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje inštrumentalne zasedbe na področju folklorne dejavnosti. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z glasbenim izročilom, osnovam glasbenih terminov, osnovam kompozicije, glasbeni interpretaciji, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

Vsebina in cilji

Seminar v prvi vrsti obsega spoznavanje virov za poustvarjanje glasbenega izročila, osnove komponiranja, osnove tehnike in interpretacije v glasbi, procese in načine poustvarjanja ter nastopanja.

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali:

- glasba na področju folklorne dejavnosti,

- etnografski vidik raziskovanja glasbene dediščine,

- glasbene zasedbe na terenu in odru,

- glasbena pedagogika,

- osnove kompozicije,

- prilagajanje partitur glede na zasedbe,

- tehnične vaje,

- interpretacija v glasbi,

- osnove nastopanja na odru,

- vloga poustvarjalcev glasbenega izročila v sodobnosti.

Cilj seminarja je, da se udeležence seznani z osnovnimi temami glasbe na področju folklorne dejavnosti ter oblikami in načeli glasbene (po)ustvarjalnosti.

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 50 pedagoških ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu) - od oktobra 2024 do decembra 2024.

Predvideni so sledeči termini:
12. in 13. oktober 2024,
23. in 24. november 2024,
7. in 8. december 2024;
18. in/ali 19. januar 2025 - izpiti

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki prepleta skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom.

Mentorji

Klemen Bojanovič. Pogovori z ostalimi predavatelji še potekajo..

Kraj izvedbe

Seminar bo potekal v Ljubljani, natančno lokacijo bomo sporočili naknadno.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 180 EUR (DDV je vključen).

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice.

POZOR: spletno prijavnico izpolnite čisto do konca – kliknite gumb »Pošlji«:

PRIJAVNICA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoyANBHo6y8bwvhVzkz9PLOHU4wc4-EJSEY48iHDfB--STHw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (google.com)

najkasneje do petka, 13. septembra 2024.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo po koncu roka prijav poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju (zahtevana prisotnost je vsaj 80 % ) prejeli potrdila o udeležbi, ki bo ovrednoten v skladu s 17. in. 18. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Za pridobitev naziva strokovni vodja inštrumentalnih zasedb v folklornih skupinah/poustvarjalcev glasbenega izročilamorajo udeleženci opraviti izpit (za pristop k izpitu se zahteva vsaj 80 % prisotnost), s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv Strokovni vodja inštrumentalnih zasedb v folklornih skupinah/poustvarjalcev glasbenega izročila.

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 24 10 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA