FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 2. STOPNJA
(september 2024 – december 2024)

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

september 2024 – december 2024

Mentorji:

 

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Tomaž Simetinger, Klemen Bojanovič, Jasna Žitnik Remic, Petra Nograšek, Teri Sedej, Tadeja Pance, dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Aleksandra Meglič, Tanja Drašler, Nina Mažgon Mueller, Luka Kropivnik, Tadej Teran

Cena:

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 180 evrov
(DDV je vključen)

Rok prijave:

 

petek, 6. september 2024

Namen seminarja

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki so v preteklosti že opravili Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali Seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje.

Če je Seminar 1. stopnje precej teoretično zasnovan, Seminar 2. stopnje ponuja več praktičnih vsebin. Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle ali otroške folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z bolj praktičnimi vidiki dela mentorjev v folklornih skupinah na področju glasbe, plesa in kostumske podobe, s tem pa tudi z načini izboljšanja delovanja folklornih skupin.

Vsebina in cilji

Seminar bo obsegal predavanja in praktično delo navezujoč se na teme, ki so povezane s konkretnim delovanjem mentorjev folklornih skupin in (po)ustvarjanjem plesnega izročila, oblačilne in glasbene dediščine.

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- uvod v koreografijo,

- teorija koreografije,

- plesna tipologija,

- praktično učenje plesov,

- metodika učenja plesov,

- vokalna glasba – praktični vidiki (po)ustvarjanja in učenja,

- inštrumentalna glasba – praktični vidiki (po)ustvarjanja,

- odrska prezenca in gibanje,

- kinetografija,

- praktični vidiki (po)ustvarjanja oblačilne kulture v folklornih skupinah.

Cilj seminarja je, da se udeležencem poda dodatna znanja, ki jim bodo pomagala pri praktičnem delu v folklornih skupinah.

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 50 pedagoških ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu) - od septembra do novembra 2024.

Predvideni so sledeči termini:
28. in 29. september 2024,
12. in 13. oktober 2024,
23. in 24. november 2024,
ter izpiti: 18. in/ali 19. januar 2025)

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, dr. Tomaž Simetinger, Klemen Bojanovič, Jasna Žitnik, Petra Nograšek, Teri Sedej, Tadeja Pance, dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Aleksandra Meglič, Tanja Drašler, Nina Mažgon Mueller, Luka Kropivnik, Tadej Teran.

Pogoji za udeležbo

Pogoj za udeležbo je uspešno opravljen Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali uspešno opravljen izpit Seminarja za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 1. stopnje.

Pogoja za pristop k zaključnemu izpitu ob koncu seminarja bo 80% udeležba.

Kraj izvedbe

Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada (ul. Dušana Kraigherja 2, Ljubljana).

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 180 EUR (DDV je vključen).

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice.

POZOR: spletno prijavnico izpolnite čisto do konca – kliknite gumb »Pošlji«:

PRIJAVNICA

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 2. stopnja (google.com)

najkasneje do petka, 6. septembra 2024..

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo teden pred začetkom seminarja poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju (zahtevana prisotnost je vsaj 80 % ) prejeli potrdila o udeležbi, ki bo ovrednotena v skladu s 17. in. 18. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive..

Za pridobitev naziva strokovni vodja folklorne skupine – 2. stopnje morajo udeleženci opraviti izpit (za pristop k izpitu se zahteva vsaj 80 % prisotnost), s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv Strokovni vodja odrasle/ otroške folklorne skupine - 2. stopnje, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje ter Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 3. stopnje (seminar 3. stopnje se bo izvajal predvidoma spomladi 2025, nanj pa se bodo torej lahko prijavile osebe, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 24 10 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA