FOLKLORNA DEJAVNOST /PRIREDITVE /DRŽAVNA SREČANJA


FOLKLORNA PREPLETANJA

 

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNI FOLKLORNI PRIREDITVI

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja razpis za sodelovanje na posebni državni folklorni prireditvi 2021, z naslovom Folklorna prepletanja, ki bo 13. novembra 2021 v Žalcu.

Namen državne folklorne prireditve, izven siceršnjih tristopenjskih srečanj, je na velikem odru po dolgem času zbrati ustvarjalce na področju folklorne dejavnosti (odrasle folklorne skupine, otroške folklorne skupine, poustvarjalci ljudskega glasbenega izročila), prikazati najboljše programe in nagraditi najbolj kakovostne in reprezentativne, s tem pa spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Razpis za nastop na Folklornem prepletanju je namenjen:
a) odraslim folklornim skupinam,
b) otroškim folklornim skupinam in
c) poustvarjalcem ljudskega glasbenega izročila.

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU – ODRASLE FOLKLORNE SKUPINE

1) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske in odrasle folklorne skupine, ki delujejo v kulturnih društvih ali kulturnih zavodih v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo v zamejstvu in ki navdih za ustvarjanje črpajo iz slovenskega izročila. Povprečna starost nastopajočih praviloma ne sme biti nižja od 15 let. Izjeme so možne po obveznem dogovoru s programsko službo za folklorno dejavnost centralne službe JSKD.  

2) Posamezna skupina ali sekcija, ki deluje znotraj skupine oziroma društva, lahko na srečanju predstavi eno koreografijo.

3) Posamezna prijavljena koreografija naj obsega 6 do 8 minut programa.

4) Koreografija se mora izvajati ob živi glasbeni spremljavi.

5) PRIJAVA: prijava mora, poleg osnovnih podatkov (zahtevanih v spletni prijavnici), vsebovati še 2 videoposnetka prijavljene koreografije: na enem videoposnetku naj bo koreografija odplesana v običajnih oblačilih (oblačila, ki jih folklorniki običajno nosijo na vajah), v drugem videoposnetku naj nastopajoči pri predstavitvi koreografije nosijo folklorne kostume; oba videoposnetka naj bosta posneta statično - tako, da se vidi cel oder (oziroma prostor, ki ga folklorniki uporabljajo za koreografijo) in s tem tudi vse pozicije, glasbeniki, itd. (brez bližnjih kadrov).
Koreografija je lahko posneta tudi s telefonom.
En videoposnetek ne sme preseči 1 GB.
Videoposnetka poimenujte z nazivom vaše skupine in naslovom koreografije.
Videoposnetka naložite v spletno prijavnico.

II. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU – OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE

6) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske in otroške folklorne skupine, ki delujejo v kulturnih društvih, šolah ali kulturnih zavodih v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo v zamejstvu in ki navdih za ustvarjanje črpajo iz slovenskega izročila. Povprečna starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 15 let. Izjeme so možne po obveznem dogovoru s programsko službo za folklorno dejavnost centralne službe JSKD.  

7) Posamezna skupina ali sekcija, ki deluje znotraj skupine oziroma društva, lahko na srečanju predstavi eno koreografijo.

8) Posamezna prijavljena koreografija naj obsega 4 do 7 minut programa.

9) Koreografija se mora izvajati ob živi glasbeni spremljavi.

10) PRIJAVA: prijava mora, poleg osnovnih podatkov (zahtevanih v spletni prijavnici), vsebovati še 2 videoposnetka prijavljene koreografije: na enem videoposnetku naj bo koreografija odplesana v običajnih oblačilih (oblačila, ki jih folklorniki običajno nosijo na vajah), v drugem videoposnetku naj nastopajoči pri predstavitvi koreografije nosijo folklorne kostume; oba videoposnetka naj bosta posneta statično - tako, da se vidi cel oder (oziroma prostor, ki ga folklorniki uporabljajo za koreografijo) in s tem tudi vse pozicije, glasbeniki, itd. (brez bližnjih kadrov).
Koreografija je lahko posneta tudi s telefonom.
En videoposnetek ne sme preseči 1 GB.
Videoposnetka poimenujte z nazivom vaše skupine in naslovom koreografije.
Videoposnetka naložite v spletno prijavnico.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU – POUSTVARJALCI LJUDSKEGA GLASBENEGA IZROČILA

11) Na razpis se lahko prijavijo solisti, dueti in druge vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne zasedbe, ki delujejo v Sloveniji in v zamejstvu, ter se ukvarjajo s poustvarjanjem slovenskega ljudskega glasbenega izročila.

12) Program zasedbe mora obsegati od 5 do 8 minut. V tem času lahko izvedete poljuben, vsebinsko premišljeno zasnovan program (eno ali več skladb).

13) Program mora temeljiti na ljudskem glasbenem izročilu, izvedbe pa so lahko različne:
- pretekle glasbene prakse (enoglasje, dvoglasje, triglasje, stopničasto petje, petje z okraševanjem; petje s tretko oziroma s četrtko, itd.);
- sodobne glasbene prakse.

14) Zaradi tehnične izvedbe prireditve električna glasbila niso dovoljena. 

15) PRIJAVA: prijava mora, poleg osnovnih podatkov (zahtevanih v spletni prijavnici), vsebovati še videoposnetek celotnega prijavljenega programa z vaje. Videoposnetek naj bo posnet statično – tako, da se ves čas vidi vse izvajalce (brez posameznih bližnjih kadrov). Videoposnetek naj bo predvsem dobro zvočno posnet. Program je lahko posnet tudi s telefonom.
Videoposnetek ne sme preseči 1 GB.
Videoposnetek poimenujte z nazivom vaše zasedbe.
Videoposnetek naložite v spletno prijavnico.

IV. SISTEM IZBORA

16) Strokovna komisija bo prijave pregledala in na podlagi ogleda poslanih videoposnetkov ocenila in izbrala nastopajoče na državni folklorni prireditvi.

Mnenje komisije je merodajno in dokončno. S prijavo na razpis se izvajalci strinjajo, da so njihovi programi in nastopi ocenjevani.

Prijavljeni pisnih in številčnih ocen ne prejmejo.

17) Izbor in ocenjevanje programov odraslih in otroških folklornih skupin bo temeljilo na naslednjih merilih:

A. Zasnova koreografije (možnih 40 točk)

- zamisel in zasnova; ocenjuje se jasnost, inovativnost in razvoj ideje, težavnost, raznovrstnost, smiselnost izbora plesov, prehodov, variacij, ponovitev, pozicij, skladnost izbranih elementov plesa z glasbo...) (možnih 10 točk),

- inštrumentalna zasnova/priredba; ocenjuje se izbor viž, inštrumentalna zasedba, umeščenost inštrumentalnih linij v priredbo, itd. in zasnova pevskega programa (če je prisoten; če petja v koreografiji ni, niste sankcionirani z manj točkami); ocenjuje se izbor pesmi, smiselnost umeščenosti pevskega programa v koreografijo, pevska zasedba, umeščenost pevskih linij v priredbo, itd. (možnih 20 točk),

- kostumografija; ocenjuje se kostumografija kot celota, skladnost kostumografije z zamislijo koreografije, sledenje koreografski zasnovi, prepričljivost, itd. (možnih 10 točk)

B. Izvedba koreografije (možnih 60 točk)

- tehnična izvedba plesa; ocenjuje se plesnost in plesne elemente (usklajenost izvedbe plesnih elementov, okretnost izvedbe, kakovost in nadzor gibanja), orientacija in obvladovanje prostora, ustrezno izpeljani prehodi med posameznimi plesi, tehnično obvladovanje formacij, fizična sposobnost izražanja ritmičnega posluha, itd. .... (možnih 10 točk),

- izvedba inštrumentalnega in pevskega programa; ocenjuje se intonančna točnost, usklajenost izvajalcev, slišnost inštrumentov in posameznih glasov v zasedbi, ustrezen ritem in tempo, tehnika igranja in petja, interpretativno prilagajanje različnim glasbenim vsebinam, tehnična podprtost .... Dovoljene so priredbe (možnih 20 točk); če petja ni v koreografiji, niste sankcionirani z manj točkami,

- interpretacija koreografije; ocenjuje se izraznost in podajanje plesa (možnih 10 točk), predstavitev koreografije (kostumska urejenost in urejenost obraza in las, sposobnost posredovanja plesa gledalcem, raba rekvizitov in pripomočkov,...) (možnih 10 točk) in splošen vtis (ali nastop deluje kot urejena, harmonična celota) (možnih 10 točk).

18) Izbor in ocenjevanje programov poustvarjalcev ljudskega glasbenega izročila bo temeljilo na naslednjih merilih:

- zasnova programa; ocenjuje se izbor in rdeča nit programa (možnih 15 točk),

- kakovost zvoka; ocenjuje se intonančna ustreznost, jasnost tona, celovitost zvoka skupine, slišnost inštrumentov in glasov v zasedbi (možnih 25 točk),

- tehnična izvedba; ocenjuje se dovršenost izvedbe, doslednost ritmičnega izvajanja ter tempa (možnih 25 točk),

- muzikalnost; ocenjuje se razumljivost in enotnost interpretacije, komunikacija med izvajalci, odrska prezenca in sposobnost posredovanja glasbe poslušalcem in gledalcem (možnih 25 točk),

- splošen vtis (možnih 10 točk).

19) Na državno folklorno prireditev Folklorna prepletanja bodo izbrani prijavljeni programi/izvajalci, ki bodo dosegli najvišje število točk (ne glede na to, ali prihajajo iz vrst odraslih, otroških folklornih skupin ali poustvarjalcev glasbenega izročila; kvot ni)

20) Program nastopajočih na prireditvi sestavi komisija. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obvezuje za nastop na državni folklorni prireditvi.

21) Prijavljeni bodo o izboru obveščeni do 15. oktobra 2021.

 V. FOLKLORNA PREPLETANJA - DRŽAVNA FOLKLORNA PRIREDITEV

22) Prireditev Folklorna prepletanja, ki bo v soboto, 13. novembra 2021 v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu, bo sestavljena iz:
- nastopov izbranih folklornih, glasbenih programov,
- razglasitve najboljše pesmi, ki jo je Matej Krajnc, slovenski pesnik, pisatelj, prevajalec, glasbenik in publicist, izbral v sklopu natečaja za poezijo na temo folklorne dejavnosti, z naslovom Plešem pesem,
- na prireditvi pa bodo podeljene tudi Maroltove plakete in listine za leti 2019 in 2020.

23) Nastopajoči, udeleženci na prireditvi bodo morali izpolnjevati PCT pogoj.

24) Izbrani na Folklorna prepletanja bodo o podrobnostih predstavitve (tonska vaja, spored, generalke, itd.) obveščeni naknadno, po izboru komisije.

25) Izbrane folklorne in glasbene programe bo na prireditvi spremljala in ocenjevala strokovna žirija, ki bo med izbranimi nastopajočimi ob koncu prireditve lahko razglasila najboljše in nagrade žirije. Odločitev žirije je nepreklicna. Pritožba nanjo ni mogoča.

26) Prireditve v organizaciji JSKD so pogosto tonsko in slikovno snemana, posnetke pa se uporabi za informacijske namene. S prijavo na prireditev se skupina, nastopajoči in prijavitelji strinjajo s fotografiranjem, snemanjem in objavo posnetkov.

VI. PRIJAVA*

27) Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

28) Zainteresirani se lahko prijavijo najkasneje do 8. oktobra.
Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali.

29) Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba zasedbe, imena sodelavcev, idr.), je izvajalec dolžan nemudoma sporočiti na e-naslov: tjasa.ferenc@jskd.si

30) Skupine s prijavo potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.

*Če v društvu ali zavodu deluje več skupin, ki bi se želele prijaviti na razpis, naj se prijavi vsako skupino posebej.

Dodatne informacije

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš

producentka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si