FOLKLORNA DEJAVNOST /OTROŠKA LETNA SREČANJA IN PRIREDITVE

 

RINGARAJA - srečanje otroških folklornih skupin Slovenije 2020

Majšperk, 30. maj 2020

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Ringaraja 2020 – srečanje otroških folklornih skupin Slovenije 2020.

Namen srečanj je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne in reprezentativne koreografije otroških in mladinskih folklornih skupin in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Ringaraja 2020 je organizirano na treh ravneh:
a) območna srečanja otroških folklornih skupin,
b) regijska srečanja otroških folklornih skupin in
c) Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije.

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU IN SISTEM IZBORA

1) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske in otroške folklorne skupine, ki delujejo v kulturnih društvih ali kulturnih zavodih v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo v zamejstvu in ki navdih za ustvarjanje črpajo iz slovenskega izročila. Povprečna starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 15 let. Izjeme so možne po obveznem dogovoru s programsko službo za folklorno dejavnost centralne službe JSKD.  

2) Posamezna skupina ali sekcija, ki deluje znotraj skupine oziroma društva, lahko na srečanju predstavi eno koreografijo.

3) Posamezna prijavljena koreografija naj obsega 4 do 7 minut programa.

4) Koreografija se mora izvajati ob živi glasbeni spremljavi.

5) Vse prijavljene koreografije, ki ustrezajo pogojem sodelovanja, se uvrstijo v program območnih srečanj, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

6) Območna srečanja - vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnem srečanju svojega območja. V sklop srečanja sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem.
Selektor po vsakem območnem srečanju za vsako skupino posebej pripravi opisno oceno oziroma analizo predstavljenih programov. Po ogledu vseh območnih srečanj znotraj regije, regijski selektor pripravi seznam skupin, ki glede kakovosti dosegajo regijsko raven in sestavi program in vrstni red regijskega srečanja.

7) Regijska srečanja - izbrane koreografije na regijskem srečanju si ogledata državna selektorja. V sklop regijskega srečanja sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem.
Državna selektorja po vsakem regijskem srečanju za vsako skupino posebej pripravita krajšo pisno in številčno oceno oziroma komentar predstavljenih programov. Po ogledu vseh sedmih regijskih srečanj državna selektorja izbereta najkvalitetnejše programe za Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije.

8) Mnenje selektorjev je merodajno in dokončno. S prijavo na srečanje se izvajalci strinjajo, da so njihovi programi in nastopi ocenjevani.

9) Izbor in ocenjevanje bo temeljilo na naslednjih merilih:

A. Zasnova koreografije (možnih 40 točk)

- zamisel in zasnova: ocenjuje se jasnost, inovativnost in razvoj ideje, težavnost, raznovrstnost, smiselnost izbora plesov, prehodov, variacij, ponovitev, pozicij, skladnost izbranih elementov plesa z glasbo...) (možnih 10 točk),

- inštrumentalna zasnova/priredba: ocenjuje se izbor viž, inštrumentalna zasedba, umeščenost inštrumentalnih linij v priredbo, itd. in zasnova pevskega programa (če je prisoten; če petja v koreografiji ni, niste sankcionirani z manj točkami); ocenjuje se izbor pesmi, smiselnost umeščenosti pevskega programa v koreografijo, pevska zasedba, umeščenost pevskih linij v priredbo, itd. (možnih 20 točk),

- kostumografija: ocenjuje se kostumografija kot celota, skladnost kostumografije z zamislijo koreografije, sledenje koreografski zasnovi, prepričljivost, itd. (možnih 10 točk)

 B. Izvedba koreografije (možnih 60 točk)

- tehnična izvedba plesa; ocenjuje se plesnost in plesne elemente (usklajenost izvedbe plesnih elementov, okretnost izvedbe, kakovost in nadzor gibanja), orientacija in obvladovanje prostora, ustrezno izpeljani prehodi med posameznimi plesi, tehnično obvladovanje formacij, fizična sposobnost izražanja ritmičnega posluha, itd. .... (možnih 10 točk),

- izvedba inštrumentalnega in pevskega programa; ocenjuje se intonančna točnost, usklajenost izvajalcev, slišnost inštrumentov in posameznih glasov v zasedbi, ustrezen ritem in tempo, tehnika igranja in petja, interpretativno prilagajanje različnim glasbenim vsebinam, tehnična podprtost .... Dovoljene so priredbe (možnih 20 točk); če petja ni v koreografiji, niste sankcionirani z manj točkami,

- interpretacija koreografije; ocenjuje se izraznost in podajanje plesa (možnih 10 točk), predstavitev koreografije (kostumska urejenost in urejenost obraza in las, sposobnost posredovanja plesa gledalcem, raba rekvizitov in pripomočkov,...) (možnih 10 točk) in splošen vtis (ali nastop deluje kot urejena, harmonična celota) (možnih 10 točk).

10) Datume območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči njihova območna izpostava.

11) Program območnih srečanj sestavijo organizatorji, program  regijskih srečanj sestavijo regijski selektorji, program državnega srečanja pa organizator v sodelovanju s selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obvezuje za nastop na območnih in regijskih srečanjih ter državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu. Nastop in predstavitev v drugih regijah ni mogoč.

12) Skupine, izbrane na regijska Ringaraja srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 5 dni po zadnjem ogledu vseh območnih srečanj posamezne regije.

13) Skupine, izbrane na Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije, ki bo potekalo 30. maja 2020 v Majšperku, bodo o izboru obveščene najkasneje do 18. maja 2020.  

14) Selektor ne sme ocenjevati skupine, ki jo vodi ali za katero je ustvaril glasbeno priredbo ali koreografijo.

15) Srečanja v organizaciji JSKD so pogosto tonsko in slikovno snemana, posnetke pa se uporabi  za informacijske namene. S prijavo na srečanje se skupina, nastopajoči in prijavitelji strinjajo s fotografiranjem, snemanjem in objavo posnetkov.

II. PRIZNANJA IN ŽIRIJA

Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije

16) Vse skupine, izbrane na državno srečanje prejmejo zlato priznanje.

17) Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin, ki bo v soboto, 30. maja 2020 v Majšperku, bo spremljala in ocenjevala tričlanska strokovna žirija (imena članov žirije bodo znana teden pred prireditvijo), ki lahko podeli zlate plakete s pohvalo za naslednje kategorije: za glasbeno izvedbo, pevsko izvedbo, plesno izvedbo, kostumsko podobo, inovativen program in najbolj prepričljivo predstavitev v celoti. Plakete bodo podeljene ob koncu prireditve.

18) Odločitev žirije je nepreklicna. Pritožba nanjo ni mogoča.

 

III. PRIJAVA*

19) Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

20) Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do roka, ki ga je določila območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.
Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali. Natančen program bo določila strokovna služba območne izpostave na podlagi prispelih prijav. Podrobna navodila (tonska vaja, generalka, spored…) boste prejeli naknadno.

21) Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba zasedbe, imena sodelavcev, idr.), je izvajalec dolžan nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

22) Skupine s prijavo potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.

*Če v društvu ali zavodu deluje več skupin, ki bi se želele predstaviti na srečanju, naj se prijavi vsako skupino posebej.

 

Dodatne informacije

 

 

 

 

Tjaša Ferenc

folklorna dejavnost

trenutno jo nadomešča

Anja Cizel

anja.cizel@jskd.si


T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

e-prijava