GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA / ZABAVNO

Pokal Vinka Štrucla

23. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2018

             

Tekmovanje bo v soboto, 10. novembra 2018 v Ormožu, s pričetkom v dopoldanskih urah v športni dvorani na Hardeku.

 

Udeleženci

1. Na tekmovanju lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine.

Godbe se lahko tekmovanja udeležijo glede na velikost tekmujoče godbe. Organizator jih bo glede na število nastopajočih članov (Dirigent se ne šteje) na tekmovanju razdelil v eno izmed naslednjih kategorij:  
   1. kategorija - do vključno 34 prisotnih članov,
   2. kategorija - od 35 do vključno 40 prisotnih članov in
   3. kategorija - 41 prisotnih članov in več.

2. Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 15 nastopajočih godb.

3. Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej.

 

Program

4. Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih od 8 do 15 minut čiste glasbe.

5. Na tekmovanju z možnostjo sodelovanja glede na velikost tekmujoče godbe se izvajajo skladbe zabavnega značaja z naslednjimi omejitvami:
   a) lahko se igra le ena koračnica,
   b) zaželena je vsaj ena skladba Vinka Štrucla,
   c) zaželena je skladba koncertno-zabavnega karakterja.

6. Tekmovanje poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor festivala.

 

Žirija in nagrade

7. Godbe bo ocenjevala vsaj dvočlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih.

8. Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za tekmovalni nastop prejme:

   zlato plaketo s pohvalo                  

za 90 in več točk

   zlato plaketo

za 80 do 90 točk

   srebrno plaketo                   

za 70 do 80 točk

   bronasto plaketo                   

za 60 do 70 točk

   priznanje za sodelovanje   

do 60 točk

Godbi z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji bo podeljen pokal za prvo mesto.

9. Vse godbe prejmejo spominsko priznanje.

10. Godbe lahko spremljajo mažoretke, solisti ali druge spremljevalne skupine, njihov nastop se ne ocenjuje, prejmejo pa spominsko priznanje.

11. Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

12. Pred začetkom tekmovanja bodo godbe izvedle skupen nastop na Kerenčičevem trgu. Sodelovanje na skupnem dogodku je obvezno.

13. Zaključek tekmovanja – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma eno uro po zadnjem tekmovalnem nastopu.

 

 Prijava

Prijavo morate opraviti preko spletne prijavnice

Prijavnica

najpozneje do petka, 28. septembra 2018.

Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do konca oktobra 2018.

 

Organizatorji

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Ormož, Glasbena šola Ormož

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si