GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

Ajdovščina, Dvorana prve slovenske vlade
sobota, 17.10.2020 ob 15.30

Litija, 9. oktober 2021!

Festival bo sestavljen iz koncertno tekmovalne prireditve prijavljenih in izbranih tamburaških in madolinskih skupin. Koncertno prireditev bo spremljala tričlanska strokovna žirija, ki bo vse nastope pisno ocenila (s točkami od 0 do 100) na podlagi naslednjih kriterijev: intonacija, tempo, agogika, dinamika, ritem, fraziranje, izbor programa, celotni umetniški vtis izvedbe in podelila naslednja priznanja:

- zlata plaketa s pohvalo (ocena nad 90 % točk)

- zlata plaketa (med 85 in 90 % točk)

- srebrna plaketa (med 80 in 85 % točk)

- bronasta plaketa (med 75 in 80 % točk)

- priznanje za sodelovanje (manj kot 75 % točk).

Organizator lahko posameznim skupinam podeli tudi posebne nagrade.

*Izbrana skupina bo dobila možnost zastopanja Slovenije na državnem srečanju hrvaških tamburaških skupin, ki bo meseca novembra 2020, gostovanje bo sofinanciral JSKD.

Sodelujoči se lahko prijavijo kot

- orkestri (nastop z dirigentom),

- skupine (nastop brez dirigenta).

Tamburaši in mandolinisti:

Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 20 minut* čiste glasbe in mora vsebovati:

- 3 skladbe po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:

    a) Program naj vsebuje vsaj eno skladbo, ki jo je prijavitelj že izvedel na enem izmed dosedanjih 39. Festivalov tamburašev in mandolinistov Slovenije,

    b) zaželena je vsaj ena skladba slovenskega avtorja,

    c) lahko se igra le ena skladba zabavnega značaja.

Vsaka skupina lahko izvede največ 3 skladbe.

* V primeru večjega ali manjšega števila kvalitetnih prijavljenih skupin ima organizator možnost spremeniti število udeležencev ali določiti nastopajočim novo časovno omejitev. Nastopajoča skupina lahko glede na čas nastopa izvede tudi samo dve skladbi (obvezna skladba, skladba po lastnem izboru).

Potek in izvedbo festivala določa poslovnik tekmovanja, ki je na voljo na spletni strani.

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
E: daniel.leskovic@jskd.si