RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2018
Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

 

RAZPIS

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast  mladinske umetniške produkcije.

Likovni del festivala je prikaz mladinske fotografske dejavnosti.  Mladi fotografi lahko na natečaju sodelujejo s serijo fotografij na razpisano temo. Natečaj je organiziran na državni ravni.


Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 14. in 26. letom iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki.

2. Fotografski natečaj je tematski.

Za Fotovizije 2018 je razpisana tema LEPO MI JE.

Pet fotografij strnite v likovno celoto, ki bo pripovedovala fotografsko zgodbo o vam lepem trenutku ali obdobju. Lahko je reportažnega značaja, psihološki ali reportažni portret, lahko so lepi trenutki iz narave ali iz urbanega okolja ali pa vaši notranji-duhovni trenutki…

Foto zgodbe naj bodo kreativnega značaja. Lahko so v črno beli ali barvni tehniki, odvisno od tega, kako vidite svoje občutke…lepo mi je.

3. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo v digitalni obliki. Minimalna ločljivost (resolucija) fotografij je 300 dpi. Nosilcev organizator ne vrača.

4. Strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala do 10 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije.

5. Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

- inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – foto zgodbi;

- kvaliteta izvedbe.

 6. Avtorji , izbrani na državni Festival Vizije, ki bo potekal od 18. do 20. maja 2018 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščeni najkasneje 14. aprila 2018.

 

Nagrada

Strokovna komisija Fotovizij bo določila dobitnika nagrade fotovizionar.

 

Prijava

Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

 

e-prijava

 

Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 5. aprila 2018.

 

Fotografije je treba poslati po običajni pošti na CD, DVD ali USB nosilcu do 5. aprila 2018

na naslov

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
s pripisom Foto Vizije.


Priložen mora biti list z osnovni podatki o avtorju (ime, priimek, naslov).

 

 

Informacije

Andreja Koblar Perko

samostojna strokovna svetovalka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
F 01 24 10 510
E andreja.koblar@jskd.si
W www.jskd.si   

 

 

 

 

knjižica

programska knjižica (2 MB, pdf)