MEDIJSKO SREDIŠČE / CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA/ 2010 -

 

Celostna grafična podoba (CGP)

 

JSKD se je koncem leta 2009 sistematično lotil prenove CGP - celostne grafične podobe. Na JSKD jasno ločujemo PRIMARNO in SEKUNDARNO podobo. Primarna velja za vse enako, sekundarna pa je izpeljava za posamezne dejavnosti ali območne izpostave.

 

 

Primarna celostna podoba

Primarna celostna podoba vsebuje sestavine, ki jih moramo upoštevati vsi:

LOGOTIP

(barvna ali črnobela izvedba, sredinska ali leva poravnava, dopis območne izpostave...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljena uporaba, postavitve, velikost...

TIPOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predpisana uporaba črk v dopisih in poslovni korespondenci

SLOGAN

 

 

 

 

 

z njim se identificiramo in sporočamo ciljnim javnostim naše poslanstvo

BARVNI SPEKTER

 

 

 

dovoljen spekter barv, ki so uporabljeni v logotipu, uporaba negativa, uporaba enobarvnih izpisov, črnobela različica.
     

 

 

 

Priročnik CGP in logotipi v krivuljah

je osnovno vodilo za vse oblikovalce, ki jih morajo upoštevati pri oblikovanju publikacij, vabil, programskih listov, plakatov, itd.

Posameznik, ki je zadolžen za pripravo zgoraj navedenih gradiv OBLIKOVALCU posreduje CGP priročnik v *pdf formatu. Iz gradiva bo oblikovalec sam uporabil in skladno z oblikovalsko stroko obdelal nanizane logotipe, podlage in jih nanizal na želena oziroma naročena gradiva.

 

PRIROČNIK CGP   LOGOTIPI V KRIVULJAH

Priponka: CGP september 2010 -> klikni in shrani /*.pdf/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logotip /barvni in leva poravnava/

 

 

 

logotip /barvni in sredinska poravnava/

 

 

 

logotip /črnobel in leva poravnava/

 

 

 

slogan "Kultura za vsak čas"

     

 

 

 

  

 

Kontakt:

David STUPICA
organizator kulturnega programa

T: 01 24 10 527

E: david.stupica@jskd.si