IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST


NIP UMETNOST želi učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

Pod vodstvom vrhunskih mentorjev smo vam pripravili pet samostojnih izobraževalnih modulov, kjer boste skozi teorijo in preverjeno prakso dobili nove ideje in uporabna znanja na področju umetnosti, vsebujejo pa tudi primere dobre prakse:

 

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

19. in 20. januar 2018, Ljubljana
rok prijave: 15. januar 2018

 

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

2. in 3. februar 2018, Ljubljana
rok prijave podaljšan: 30. januar 2018

 

PLESNO MUZICIRANJE – glasbena in plesna dejavnost (12 ur)

24. marec 2018, Ljubljana
rok prijave: 14. marec 2018

 

BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

13. in 14. april 2018, Ljubljana
rok prijave: 4. april 2018

 

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

20. in 21. april 2018, Ljubljana
rok prijave: 11. april 2018

 

Vsako izobraževanje traja 16 pedagoških ur, izjema je Plesno muziciranje, ki traja 12 pedagoških ur in se ovrednoti z 0,5 točke. V skladu z 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se ostala izobraževanja ovrednotijo z 1 točko.

Cena modula Plesno muziciranje je 60 EUR (z DDV), cena ostalih izobraževalnih modulov je 80,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust in pri vpisu štirih ali petih izobraževalnih modulov 20% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo.

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.


Prijazno vabljeni!


mag. Urška Bittner Pipan,
pomočnica direktorja za program


E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

 

 

 

 

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517