IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

4. OD ORKESTERČKA DO FOLKLORNEGA ODRA - folklorna in inštrumentalna dejavnost

Ljubljana, 13. in 14. november 2020;

Rok prijave: 2. november 2020

Na seminarju bomo pod drobnogled vzeli inštrumente oziroma razna zvočila, ki lahko sestavljajo tudi manjše šolske orkestre, folklorne oziroma druge glasbene zasedbe, najpomembneje pa je, da lahko ta zvočila naredimo tudi sami. V prvem delu seminarja bomo tako izdelovali preproste ljudske inštrumente. Govorili bomo o praktični uporabi teh zvočil, med drugim tudi, kako učencem približati uporabo različnih inštrumentov, kako skupno muzicirati, kako jim približati ljudsko glasbo in s tem spodbujati njihovo glasbeno ustvarjalnost. V drugem delu seminarja bomo raziskovali plesno glasbo, poslušali in se naučili nekaj plesnih viž s petim besedilom, obenem pa se bomo naučili na te viže tudi zaplesati. Tudi ples oziroma gibanje lahko nosi pomembno vlogo pri izvajanju in interpretiranju glasbe, zato bomo spoznavali otroške ljudske plese in igre ter najosnovnejše prilagoditve teh plesov za otroke. Tretji del seminarja je namenjen združitvi vsega, kar se bomo naučili tekom izobraževanja – v celoto bomo združili pesem, glasbo in ples s prilagoditvami za otroke, s čimer bodo udeleženci seminarja dobro pripravljeni za nadaljnje delo v šolskih glasbeno-plesnih zasedbah.

DATUM

URA

TEMA

PREDAVATELJ

13. 11. 2020

15.30 – 16.00

Uvod

Anja Cizel

Daniel Leskovic

13. 11. 2020

16.00 – 19. 30

Izdelava ljudskega inštrumenta/ zvočila

Ana Beličič

Klemen Bojanovič

14. 11. 2020

9.00 – 12.30

O praktični uporabi zvočil, muziciranju in približevanju ljudske glasbe učencem

Klemen Bojanovič

14. 11. 2020

14.00 – 16. 30

Plesna glasba, ples in prilagoditve za otroke

Ana Beličič

14. 11. 2020

16.30 – 18.30

Združitev pesmi, glasbe in plesa – povzetek seminarja

Ana Beličič

Klemen Bojanovič

MENTORJA:

KLEMEN BOJANOVIČ  je harmonikar, skladatelj, korepetitor, predavatelj na strokovnih seminarjih in glasbenih delavnicah v organizaciji JSKD ter dolgoletni vodja glasbene zasedbe ŽKUD Tine Rožanc. Poleg pedagoškega dela redno piše tudi glasbene priredbe za folklorne skupine, s katerimi dosega najvišja priznanja na državnih srečanjih folklornih skupin. Aktivno poustvarja ljudsko glasbo z različnimi malimi zasedbami, prek katerih se posveča predvsem približevanju ljudskega izročila širši populaciji ljudi.

ANA BELIČIČ je pedagoginja in andragoginja, vzgojiteljica in dolgoletna vodja otroške folklorne skupine Tine Rožanc iz Ljubljane ter aktivna plesalka omenjene skupine. Poleg pedagoškega dela sodeluje tudi pri pripravi JSKD izobraževanj za vzgojitelje in učitelje ter se redno udeležuje strokovnih spremljanj otroških folklornih skupin.

 

Vsako izobraževanje traja 16 pedagoških ur. V skladu z 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se ostala izobraževanja ovrednotijo z 1 točko.

Cena izobraževalnih modulov je 90,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo.

E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

 

Prijazno vabljeni!

mag. Urška Bittner Pipan,
pomočnica direktorja za program

Informacije in prijave

Kontaktna oseba:

David Kraševec

david.krasevec@jskd.si

01 24 10 517