JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2019

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn-2019)

 

Med 11. januarjem in 11. februarjem 2019 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn 2019).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 160.000,00 €. JSKD je v roku prejel 269 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev oz. prepozne oddaje je bilo 6 vlog zavrženih s sklepom.

Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 223 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 60 od možnih 100 točk. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 695,04 €.

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

VZOREC OBRAZCA (pdf)
Obrazec naj vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge