JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2022

 

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn-2022)

 

Med 28. januarjem in 28. februarjem 2022 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2022).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 143.930,00 €. JSKD je v roku prejel 243 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 12 vlog zavrženih s sklepom.
Komisija je v nadaljevanju obravnavala preostalih 231 vlog za sofinanciranje, ki so bile vložene s strani 87 prijaviteljev. Komisija je soglasno sklenila, da za sofinanciranje predlaga 220 projektov v skupni vrednosti 142.452,00 €. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 616,68 €.

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si