JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS VPR-2019/2020-2

 

Drugi javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2019/2020-2)

REZULTATI

 

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis VPR-2019/2020-2 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

 

OCENJEVALNI LIST

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

OCENJEVALNI LIST

 

 

PRAVNA PODLAGA