JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2017

JAVNI RAZPIS PR 2017

 

REZULTATI RAZPISA

 

Med 20. januarjem in 20. februarjem 2017 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2017).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 337.960,00 €. JSKD je v roku prejel 668 vlog. Zaradi vložitve po izteku razpisnega roka oz. neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 11 vlog zavrženih s sklepom.

Strokovne programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje so bili sprejeti  404 projekti, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 65 od možnih 100 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 797,71 €.

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 


 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge