FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2008

 

 

JAVNI POZIV PROSTORI/OPREMA 2008

 

 

Predmet poziva Prostori/oprema 2008 so bili nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Okvirna vrednost poziva je znašala 154.941,00 EUR. JSKD je prejel 381 vlog. 9 vlog je bilo nepravočasnih ali podanih s strani neupravičene osebe in so bile zavržene s sklepom. 3 vloge so bile umaknjene iz nadaljnjega postopka na zahtevo vlagateljev. Strokovno programska komisija je vloge obravnavala po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev. Sredstva je razdelila med 149 projektov, 20 projektov pa je uvrstila na rezervno listo.

 

Obrazec: Zahtevek za izplačilo

 

Besedilo poziva

 

Odobreni projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Rezervni projekti

 

Zavrnjeni projekti zaradi porabe sredstev

 

Obrazec: Zahtevek za izplačilo

Besedilo poziva

Odobreni projekti

Zavrnjeni projekti

Rezervni projekti

Zavrnjeni projekti zaradi porabe sredstev