JAVNI RAZPISI / KULTURNI TOLAR 2011

 

KULTURNI TOLAR 2011- INFORMATIKA

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  73.000,00 €

Datum objave: 25. 2. 2011

Rok prijave: 25. 3. 2011

Število prispetih vlog: 200

Število odobrenih projektov: 140

Predmet razpisa Informatika 2011 so bili nakupi informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

Okvirna vrednost razpisa je znašala 73.000,00 EUR. JSKD je prejel 200 vlog. 6 vlog, ki so bile vložene s strani neupravičenih oseb, ali pa so bile vložene izven razpisnega roka, je bilo zavrženih s sklepom.

 

Strokovno programska komisija za sofinanciranje investicij je sredstva razdelila med 140 projektov.

 

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo

 

 

NAZAJ KULTURNI TOLAR