JAVNI RAZPISI / KULTURNI TOLAR

 

KULTURNI TOLAR 2011- MLADINSKI KULTURNI CENTRI (MKC)

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  84.000,00 €

Datum objave: 25. 2. 2011

Rok prijave: 25. 3. 2011

Število prispetih vlog: 101

Število odobrenih projektov: 80

 

Predmet razpisa MKC 2011 so bili nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.

 

Okvirna vrednost razpisa je znašala 84.000,00 EUR. JSKD je prejel 101 vlogo. 1 vloga, ki je bila vložena izven razpisnega roka, je bila zavržena s sklepom.

 

Strokovno programska komisija za sofinanciranje investicij je sredstva razdelila med 80 projektov.

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo

 

NAZAJ KULTURNI TOLAR