JAVNI RAZPISI / KULTURNI TOLAR 2011

 

KULTURNI TOLAR 2011- SPECIALIZIRANA OPREMA

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  130.000,00 €

Datum objave :25. 2. 2011

Rok prijave: 25. 3. 2011

Število prispetih vlog: 248

Podrobnosti o razpisu: >> več

 

Predmet razpisa Specializirana oprema 2011 so bili projekti nakupa kostumov in specialnih inštrumentov za folklorne skupine ter projekti nakupa glasbenih instrumentov za pihalne in tamburaške orkestre. Okvirna vrednost razpisa je znašala 130.000,00 EUR. JSKD je prejel 248 vlog. 5 vlog, ki so bile vložene s strani neupravičenih oseb, ali pa so bile vložene izven razpisnega roka, je bilo zavrženih s sklepom. Strokovno programska komisija za sofinanciranje investicij je sredstva razdelila med 158 projektov.

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

 

Zahtevek za izplačilo

 

 

NAZAJ KULTURNI TOLAR