javni razpisi /kulturni tolar 2011

 

KULTURNI TOLAR 2011-PROSTORI OPREMA

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  320.800,00 €

Datum objave: 25. 2. 2011

Rok prijave: 25. 3. 2011

Število prispetih vlog: 455

Odobreni projekti: 276

 

Predmet razpisa Prostori/oprema 2011 so bili nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

Okvirna vrednost razpisa je znašala 320.800,00 EUR. JSKD je prejel 455 vlog. 12 vlog, ki so bile vložene s strani neupravičenih oseb, ali pa so bile vložene izven razpisnega roka, je bilo zavrženih s sklepom.

 

Strokovno programska komisija za sofinanciranje investicij je sredstva razdelila med 276 projektov.

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo