PREDSTAVITEV

Da bi bilo delo v tovrstnih skupinah še bolj kakovostno, nastopi pa preprič̌ljivi, JSKD organizira delavnicein seminarje za pridobitev ustreznih znanj in spoznavanje ustreznih odrskih interpretacij. Izvirnost in verodostojnost lahko skupine predstavijo na srečanjih, ki jih JSKD pripravlja na treh ravneh. Prireditve, izobraževanja in založništvo so področja delovanja namenjena folklornikom ter pevcem in godcem, ki želijo izročilo poustvarjati na stroki ustrezen nač̌in. Za razvoj folklorne dejavnosti je ključnega pomena prav neformalno izobraževanje, ki je v zadnjih letih spodbudilo kakovostno rast folklornih skupin, ob njem pa tudi bogat založniški program, ki prispeva k ustreznemu dojemanju folklorne dejavnosti v stroki, znanosti in med širšim občinstvom.

 


Tjaša FERENC TRAMPUŠ

samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost


T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536

E: tjasa.ferenc@jskd.si