Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik 2  (2006)

2006

ISSN 1854-3324

 

FOLKLORNIK

Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Izhaja enkrat letno.
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj Igor Teršar, direktor.
Urednik: Bojan Knific; tel.: 01/241-05-33, 031/272-792.
Uredniški odbor: mag. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, Neva Trampuš.
Lektorica: Jasna Zupan.
Oblikovanje in priprava za tisk: Maja Perko.
Tisk: Tiskarna Uzar.
Naklada: 600 izvodov /razprodano/
Cena: 1.500 SIT (6.25 EUR).

 

Članke lahko prebirate v Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini.

VSEBINA

UVODNIK

 

INTERVJU

VELIKO BI ZAMUDILA, ČE NE BI PO SVOJIH STROKOVNIH MOČEH SODELOVALA S FOLKLORNIMI SKUPINAMI” - Pogovor z dr. Marijo Makarovič 

 

STROKOVNI PRETRESI
Rebeka Kunej: BELOKRANJSKI DAN V LJUBLJANI LETA 1936 - Vpliv in pomen dogodka za delovanje folklornih skupin
Bojan Knific: OD OBLEKE DO PREOBLEKE - Med tako imenovanimi narodnimi nošami in folklornimi kostumi 
Janez Jocif: OŽIVLJANJE POZABLJENIH INŠTRUMENTOV
Malči Možina: SREČANJA IN STROKOVNI SPREMLJEVALCI - ALI ENE IN DRUGE SPLOH POTREBUJEMO?
Mirko Ramovš: “COKLARSKI PLES”

 

GRADIVO
Tina Curk: SPODNJE PERILO: SO GA MAR KMEČKE ŽENSKE SPLOH POZNALE?  
Tomaž Rauch: ORGLICE
Bojan Knific: IZŠTEVANKE IN ZBADLJIVKE
Mojca Slokan: ALI SO BILE USPAVANKE DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA V PRETEKLOSTI? Uspavanje otrok od tridesetih let dvajsetega stoletja do danes 
Jelka Pšajd: BOROVO GOSTÜVANJE ALI POROKA Z BOROM 

 

KAKO DELATI
Klavdija Žabot: NESTROKOVNI VODJA ŠKODUJE FOLKLORNI SKUPINI
Boštjan Genorio: KAKO SE LOTITI INTERPRETACIJ PRETEKLIH NAČINOV OBLAČENJA V FOLKLORNIH SKUPINAH?
Adriana Gaberščik: ZVOČNI POSNETKI PRI UČENJU LJUDSKIH PESMI - DA ALI NE?
Mira Novak: MUZEJI IN FOLKLORNE SKUPINE Kaj bil zmogli (in morali) početi skupaj
Špela Pahor: LJUDSKE PRAVLJICE KOT MOTIV ZA VZGOJO OTROK Pogovor s pravljičarko Tončko Senčar
Nežka Lubej: FOLKLORNI FESTIVALI V SLOVENIJI ŽAL DAJEJO PREDNOST TUJIM SKUPINAM 

PREDSTAVLJAMO
Jasna Vidakovič: 40 LET RADIJSKE ODDAJE SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI
Ana Eterović: INTERVJU S  PREDSEDNIKOM TURŠKE SEKCIJE CIOFF-A
Rick Vukmanič: KOLPA - MEJNA REKA, KI ZDRUŽUJE 
Neva Kovačič: MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL LENT MARIBOR 
Gregor Fele: LJOBA JENČE - IZVAJALKA SLOVENSKE LJUDSKE GLASBE
Nina Volk: JASNA VIDAKOVIČ O POLOŽAJU SLOVENSKE LJUDSKE GLASBE PRI NAS 
David Antolin: ŠTIRI DESETLETJA FOLKLORNE SKUPINE SOČA V KANADI 
Radovan Zupanc: DELOVANJE FOLKLORNIH SKUPIN NA PORTUGALSKEM IN PRIPOROČILA NAŠIM SKUPINAM, KI TJA POTUJEJO

 

UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ

 

POROČILA IN OCENE
Vanja Malis: MED SLOVENCI V ŠKEDNJU PRI TRSTU Ob odprtju razstave škedenjske “narodne noše” in predstavitvi knjige Marte Košuta “Ano lejto je pasálo”
Metka Knific: DRUŽENJE S SLOVENSKIMI FOLKLORNIKI V NEMČIJI 

 

VSEBINA
Tanja Drašler: BASKOVSKI UTRIP - Slovenski ljudski plesi izven naših etničnih meja 
Andrej Kos: DANCE MACABRE - PLES ŽIVLJENJA - Predstava v nastajanju 
Mojca Lepej: MEDOBMOČNA SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 2005/06 
Neva Trampuš: LE PLESAT ME PELJI 2006
Mirko Ramovš: PODOBA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN KRANJSKEGA MEDOBMOČJA NA SREČANJIH V LETU 2006 
Mateja Urbiha: OBMOČNA SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN NA GORENJSKEM 
Malči Možina: NAPREDEK OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
Brane Šmid: SREČANJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN NA PRIMORSKEM 
Branka Moškon: OD VRHNIKE DO KRŠKEGA 
Andrej Košič: DELAJ, DELAJ, DEKLE, PUŠELJC Ob 25. obletnici delovanja Folklorne skupine Račna 
Silvija Oštir: 20 LET FOLKLORNE SKUPINE LIPA REČICA 
Tomaž Lesnjak: KO PRETEKLOST PODA ROKO PRIHODNOSTI 30 let Folklorne skupine Oljka, Šmartno ob Paki 
Borut Luša: ŠE NEKAJ LET PA BO POL STOLETJA 45 let FS Val Piran
Andreja Tomašin: DESETNICA IN DESETLETNICA DELOVANJA PEVSKE SKUPINE RAGLE 
Vanja Malis: V VIŠINSKEM KRALJESTVU NOMADOV Gostovanje Folklorne skupine Cof v vzhodnem delu Turčije, 23. 9. do 5. 10. 2005 
Nina Luša: NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN - Ljudski plesi Primorske, 1. del: Istra 
Primož Bizjak: IZKUŠNJE S FOLKLORNEGA TABORA ZA ODRASLE V NOVEM MESTU 
Saša Krajnc: DOLGO PRIČAKOVAN IN ODLIČNO IZVEDEN SEMINAR O OBLAČENJU BELOKRANJCEV 
Vesna Sever: PEVCI IN GODCI NA SREČANJIH 

 

NAPOVEDUJEMO

 

IN MEMORIAM
STOJAN PETAROS (1947-2005)
DR. IVAN IVANČAN (1927-2006)