Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik 5 (2009)

ISSN 1854-3324

 

FOLKLORNIK
Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Izhaja enkrat letno.
Urednik: Bojan Knific
Lektorica: Jasna Zupan
Oblikovala in pripravila za tisk: Maja Perko.
Tisk: Tiskarna Uzar
Naklada: 800 izvodov.

 

 

Članke lahko prebirate v Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini.

VSEBINA

BESEDA UREDNIKA

- KLIC PO ODGOVORNOSTI

 

STROKOVNI PRETRESI

 1. dr. Meta Zagorc: PLESNA MODA NA EVROPSKIH IN SLOVENSKIH PLESIŠČIH OD KONCA 19. STOLETJA DO 2. SVETOVNE VOJNE
 2. dr. Rebeka Kunej: “GLOBOK VTIS FOLKLORNEGA FESTIVALA
 3. Tomaž Simetinger in dr. Bojan Knific: PREDSTAVITEV OBLAČENJA ZILJANOV LETA 1867 V SANKT PETERBURGU
 4. dr. Bojan Knific: OBČUTENJA KOSTUMIRANJA

 

GRADIVO

 1. Milena Ožbolt: NEKAJ OTROŠKIH IGER Z JUŽNE NOTRANJSKE
 2. Mojca Lepej: “OD TAB’T JE PASALO DOSTI LET ... “
 3. Marica Pahor: IZDELOVANJE “MANDERJERSKIH IN DRUGIH NOŠ“
 4. Ljuba Vrtovec Pribac: ROKAVCI

 

KAKO DELATI

 1. dr. Urša Šivic: LJUDSKI BAS
 2. Nina Volk: “PAPIRNATO“ PRIREJANJE LJUDSKIH VIŽ – KORISTNO ALI ŠKODLJIVO DELO?
 3. Nina Volk: TRIJE OBRAZI DROBLJANCA Z VELIKE BUKOVICE
 4. dr. Bruno Ravnikar: PRIPOROČILA FOLKLORNIM SKUPINAM
 5. Adriana Gaberščik: GLASBENORAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK IN OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA
 6. dr. Bojan Knific: NAČELA KOSTUMIRANJA FOLKLORNIH SKUPIN IN DROBCI IZ PROTOKOLA
 7. Tjaša Ferenc: VZPOSTAVLJANJE STIKOV Z MEDIJI
 8. Nina Luša: NAMERNO ALI NENAMERNO PRIKRIVANJE DEJSTEV
 9. Polonca Vengušt: NAJSTNIK IN FOLKLORNA DEJAVNOST
 10. Zala Nahtigal: “NAJPREJ ZAČNEŠ, NATO TE PREVZAME, POTEM TI ZLEZE POD KOŽO!“

 

UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ

 

PREDSTAVLJAMO

 1. Vesna Sever: LJUDSKA GLASBA NA RADIU OGNJIŠČE
 2. mag. Marjetka Balkovec Debevec: ŠOLSKA MODA NA FOTOGRAFIJAH - ALI SPREMINJANJE OBLAČILNEGA VIDEZA UČITELJEV IN ŠOLSKIH OTROK
 3. Tomaž Gantar: FolklORUM – folklorni forum
 4. POGOVOR S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI
 5. Mojca Hudak: TAMBURAŠTVO – NOV ALI STAR POJAV
 6. Nežka Lubej: DVAJSET OTROŠKIH FOLKLORNIH TABOROV
 7. Jasna Pinoza: LJUDSKO PETJE V SEVNICI IN OKOLICI
 8. Špela Sedevčič: KAKŠEN POMEN IMA UKVARJANJE S FOLKLORNO DEJAVNOSTJO ZA DANAŠNJEGA OTROKA IN DRUŽBO
 9. Brane Šmid: IZ VAŠKEGA V MESTNO IN IZ MLADEGA V STARO
 10. Klavdija Žabot: PLES JE TUDI MATEMATIKA
 11. Marja Panker: MEDNARODNI PROJEKT OSNOVNE ŠOLE VIČ V LJUBLJANI
 12. Alenka Toplak: 10 LET FOLKLORNE SKUPINE MURAVIDÉK IN FOLKLORNA DEJAVNOST POMURSKIH MADŽAROV

 

POROČILA IN OCENE

 1. Tadeja Pance: RINGARAJA 2009
 2. Marija Jurtela: SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN V VZHODNI SLOVENIJI
 3. Neva Trampuš: PO GORENJSKEM IN ŠTAJERSKEM
 4. Mirko Ramovš: OBMOČNA SREČANJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN OSREDNJE SLOVENIJE IN PRIMORSKE
 5. Anita Koren: KAJ MI POMENIJO SEMINARJI?
 6. Zala Nahtigal in Domen Pipan: ŠPIČKE, NE PA TRIKORAK!!!
 7. Andrej Košič: SLAVILI SO
 8. Vanja Malis: “KAMER SEN LANI TANCELA“
 9. Anja Kristan: “KO RAZISKUJEŠ, SE UČIČ IN VEDNO ZNOVA UGOTAVLJAŠ, KAKO MALO VEŠ!“
 10. Daniela Zver: ZAPOJ IN ZAPLEŠI Z MENOJ, OSTANI PRIJATELJ MOJ!
 11. Margit Grošelj-Miklavec: FOLKLORNI VEČER KULTURNEGA DRUŠTVA BORJAČ, SEŽANA
 12. Marjan Malek: 1. MEDNARODNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN STARŠE 2008
 13. Matejka Majcen: RAZLIČNOST PLESOV NAS DRUŽI

 

NAPOVEDUJEMO

 1. NAČRT DRŽAVNIH AKCIJ JSKD ZA SEZONO 2009/2010
 2. PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD ZA LETO 2010
 3. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V OKVIRU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

 

PRIPOROČAMO V BRANJE, POSLUŠANJE

 1. Tanja Drašler: IZ ARHIVA
 2. dr. Bojan Knific: NOVI KNJIGI IZ ZALOŽBE ZRC
 3. mag. Simona Moličnik: GORŠIH LJUDI NA SVETU NI ...

 

IN MEMORIAM

 1. Mirko Ramovš: dr. ZMAGA KUMER (1924–2009)