GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

10. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN IN FESTIVAL TROBILNIH SKUPIN 2017

Dravograd, sobota, 1. julij 2017

 

Natančnejši urnik bo določen po prejemu prijav.

 

Udeleženci

* Festival malih inštrumentalnih skupin v Dravogradu je strokovno spremljani državni glasbeni festival za vse male inštrumentalne skupine (ne glede na uporabo inštrumentov - pihala, trobila, godala, inštrumenti s tipkami) iz Slovenije in zamejstva, z maksimalno 24 nastopajočimi člani. Osnovna ideja organizacije je sodelovanje manjših glasbenih sestavov ne glede na glasbeni slog (jazz, klasika, rock, narodna...). Festivala se lahko udeležijo tudi skupine, ki vključujejo nevsakdanje ali izvirne inštrumente (med drugim tudi lovski rogovi, lesena trobila,..).

*Izmed prijavljenih bo organizator festivala na podlagi prejetih prijav in v smislu zagotavljanja pestrosti festivala, izbral največ 10 nastopajočih skupin.

*Zaporedje nastopov bo glede na kategorijo določeno glede na programske značilnosti posameznih prijavljenih skupin.

 

Festival malih inštrumentalnih skupin poteka v treh različnih kategorijah:

 

Mladinska mala inštrumentalna skupina

*Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let. Vsaka tekmujoča skupina ima lahko v zasedbi tudi 1 starejšega glasbenika, ki se ne šteje v povprečje.

*Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 3 skladbe.
*Skladbe morajo vsebovati eno obvezno skladbo in dve skladbi po lastnem izboru. Obvezni program je:

slovenska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi ali lastna skladba

*Skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

 

Mala inštrumentalna skupina

*Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 4 skladbe.
*Skladbe morajo vsebovati eno obvezno skladbo in tri skladbe po lastnem izboru. Obvezni program je:

slovenska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi ali lastna skladba

*Skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

 

Festival trobilnih skupin

* Namen festivala je predstaviti trobilne sestave in njihovo udarno ustvarjalnost širokemu krogu občinstva. Hkrati bomo skupaj z vami tudi izbrali skupino, ki bo zastopala Republiko Slovenijo na mednarodnem festivalu v Guči (Srbija), avgusta 2017.

Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 15 minut programa.
*Skladbe morajo vsebovati eno obvezno skladbo in skladbe po lastnem izboru. Obvezni program je:

slovenska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi ali lastna skladba

*Skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

 

Žirija in nagrade festivala malih inštrumentalnih skupin:

*Skupine bo ocenjeval strokovni spremljevalec po mednarodnih kriterijih.

Nastopi bodo ocenjeni na dveh področjih:

1. Ambicioznost, domišljija in jasni cilji / nameni za programsko predstavitev in / ali razvoj glasbenega programa v domačem okolju.

2. Muzikalnost, intonacija, ritem in fraziranje.

 

Na podlagi skupne številčne ocene žirije nastopajoči prejmejo:

zlata plaketa s posebno pohvalo       

nad 95 točk

zlata plaketa                   

nad 90 točk

srebrna plaketa                   

nad 80 točk

bronasta plaketa                   

nad 70 točk

priznanje za sodelovanje           

do 70 točk

 

*Strokovni spremljevalec lahko podeli še dodatne nagrade:


- Vsem tekmujočim skupinam, ki bodo prejele več kot 90% točk bo organizator sofinanciral stroške prevoza v višini 100 Eur.


- Nagrada za najbolj avtentično priredbo in izvedbo slovenske skladbe (nagrada je plaketa).


- nagrada za finalni nastop na mednarodnem festivalu trobilnih skupin v Guči, Srbija (za trobilne skupine).


*Odločitve strokovnega spremljevalca so dokončne in nepreklicne.

 

Prijava

 

*Prijavo preko spletnega obrazca morate izpolniti najpozneje do ponedeljka, 29. maja 2017

Izpolnjeni spletni prijavnici je preko e-pošte daniel.leskovic@jskd.si potrebno priložiti:

kratek opis skupine,

fotografijo skupine v resoluciji okoli 1MB.

 

Splošno

 

*Po nastopu na festivalu se bodo skupine imele možnost s svojim programom predstaviti še na različnih prizoriščih Dravograjskega mestnega jedra. Prizorišča so brez odra in ozvočenja.
*Organizator bo poskrbel za tehnično izvedbo srečanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.


Organizacija tekmovanja:

Območna izpostava JSKD Dravograd,

Občina Dravograd,

JZ Dravit


Organizacijski odbor tekmovanja:

Marijana Cigala, županja občine Dravograd,

Robert Preglau, JSKD;

Žare Tomšič, direktor JZ Dravit,

Daniel Leskovic, JSKD


Dodatne informacije

 

Robert PREGLAU

vodja območne izpostave JSKD Dravograd


T: (02) 87 23 581
E: oi.dravograd@jskd.si

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 24 10 532
F: (01) 24 10 536
E: daniel.leskovic@jskd.si