INSTRUMENTALNA GLASBA /TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB

 

8. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 2018

Jesenice, 18. maj 2018 ob 17.00
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Gledališka dvorana

 

RAZPIS

 

1.

Tekmovanja se lahko udeležijo vse slovenske mladinske godbe, ki izpolnjujejo pogoje posamezne tekmovalne kategorije.

Tekmovanje bo potekalo med 18. in 20. majem 2018 v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah (Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice).

O točnem datumu tekmovanja bodo prijavljene godbe obveščene najkasneje do konca marca 2018.

 

2.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG .

 

3.

Tekmovanje slovenskih mladinskih godb poteka v treh različnih kategorijah, ki so pogojene s starostno omejitvijo nastopajočih članov.

Kategorija A: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 14 let.

Kategorija B: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let.

Kategorija C: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 18 let.

Vsak tekmujoči orkester ima lahko v zasedbi tudi 3 starejše godbenike, ki se ne štejejo v povprečje.

 

4.

Tekmujoča mladinska ali šolska godba lahko nastopi v višji starostni skupini od starostnega povprečja njegovih članov.

 

5.

V mladinskih godbah lahko igrajo učenci prijavljene glasbene šole, njeni nekdanji učenci in mladi (v organizirani obliki delovanja), vendar le v skladu s starostno omejitvijo v posamezni tekmovalni kategoriji.

Vsaka glasbena šola ali godba mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da se učenci šolajo v tej glasbeni šoli ali pa so člani orkestra tekmujoče glasbene šole.
Seznam sestava godbe podpiše ravnatelj glasbene šole, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.

Vsaka organizirana oblika delovanja mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da so godbeniki člani v tej organizirani obliki delovanja.
Seznam sestava godbe podpiše predsednik društva, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.

Organizator si pridržuje pravico preverjati izpolnjevanje pogojev iz te točke pred tekmovalnim nastopom.

 

6.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom oziroma po potrebi v dogovoru in soglasjem vseh tekmujočih godb.

 

7.

Tekmovalna godba v kategoriji A izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut)

OBVEZNO SKLADBO TEKMOVANJA (iz seznama obveznih skladb se izbere ena skladba):

Alan Lee Silva: THE CLIFFS OF MENNDOCINO

arr. Mojmir Sepe: PEGASTO DEKLE

arr. Mojmir Sepe: PRESENEČENJA NA VRHU NEBOTIČNIKA

Ben Haemhouts: SONG FOR NICO

Bojan Adamič: POZDRAVI IZ SLOVENIJE

Donald Furlano: JOY OF LIFE

Flavio Bar: SUITE DEGLI OROLOGI

Frank Ticheli: ABRACADABRA

Fritz Neubock: DREI MINIATUREN FUR BLASORCHESTER

Fritz Neubock: SIMPLE MELODY

James Swearingen: FANFARE AND TRIUMPH

Marco Somadosi: AQUA

Philip Sparke: A HUNTINGDON CELEBRATION

Philip Sparke: SONGS OF THE EAST COAST FISHERMEN

Robert W. Smith: ENCANTO
Serge Lancen: HIMNE A LA MUSIQUE

Sheldon Robert A JOYFUL YOURNEY

Todd Stalter: CLOUDS THAT SAIL IN HEAVEN

Victor Lopez: FIELDS OF KENT
ali skladba koncertnega značaja po izboru tekmovalne godbe po predhodni potrditvi Strokovne komisije ZSG.

 

SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerno težavnostni stopnji obvezne skladbe, V TRAJANJU DO 5 MINUT.

 

Tekmovalna godba v kategoriji B izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut)

OBVEZNO SKLADBO TEKMOVANJA (iz seznama obveznih skladb se izbere ena skladba):

Aleksander Čonč: FIGHT BETWEEN LOVE AND HATE

Alfred Reed: LITTLE CONCERT SUITE

Andew Boysen: I AM

Andrej Goričar: COMMEDIA DELL'ARTE

Catherine Mc Michael: CAPE BRETON POSTCARDS

David Shaffer: SOARING

Domen Steklasa: PRELUDIJ ZA TINKARO

Emil Glavnik, ork. Vladimir Mustajbašić: MARTIN KRPAN

Erik Morales:  FOREST BROK OVERTURE

Jaka Pucihar: RADI IGRAMO 

James Swearingen: IN ALL ITS GLORY

Jan de Haan: DISCOVERY FANTASY

John Fannin: SEMPER MELIOR

Lorenzo Posceddu: CONTEST MUSIC

Lorenzo Posceddu: SUITE ANTIQUE

Morten J Wallin: NEW HORIZONS

Pierre La Plante: A LITTLE FRENCH SUITE

Robert W. Smith: BENJAMIN FRANKLIN AND THE ART OF MUSIC

Ron Nelson: MORNING ALLELUIAS

Schoonenback: VIVAT MOZART

Thomas Doss: FANTASTIC WINDS

Tomas Doss: A LITTLE SUITE OF HORROR

ali skladba koncertnega značaja po izboru tekmovalne godbe po predhodni potrditvi Strokovne komisije ZSG.

 

SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerno težavnostni stopnji obvezne skladbe, V TRAJANJU DO 8 MINUT.


Tekmovalna godba v kategoriji C izvede:

 

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut)

 

OBVEZNO SKLADBO TEKMOVANJA (iz seznama obveznih skladb se izbere ena skladba):


Bert Appermont: JERICHO

Brian Balmages: FUSION

David Shafer: OCTANE

Franco Cesarini: ARIZONA

James Barnes: ALVAMAR OVERTURE

James Curnow: THE EAGLES FLIGHT

Jan de Haan: HISPANIOLA

Jan van der Roost: DUBLIN DANCES

Jan van der Roost: ST. MARTIN SUITE

Nejc Bečan: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE

Philip Sparke: FANFARE, ROMANCE AND FINALE

Philip Sparke: HANOVER FESTIVAL

Rok Golob: GODBA GRE NA JUG

Rok Golob: GODBA GRE V VESOLJE

Tomaž Habe: POMLADNA RAZPOLOŽENJA (2 stavka)

Vincent Robert: GALACTIC SUITE
ali skladba koncertnega značaja po izboru tekmovalne godbe po predhodni potrditvi Strokovne komisije ZSG.

 

SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerno težavnostni stopnji obvezne skladbe, V TRAJANJU DO 10 MINUT.


OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov.

 

8.

Nastope godb bo ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop.

 

9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo                  nad 90 % točk

zlata plaketa                                              nad 85 % točk

srebrna plaketa                                          nad 80 % točk

bronasta plaketa                                        nad 75 % točk

priznanje za sodelovanje                            do 74,99 % točk

Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

Žirija lahko podeli tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.

 

10.

Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski posnetek (in v primeru video snemanja tudi video) posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek - cena 210,00 EUR (z že vključenim DDV). Godbe ta znesek plačajo po prejetem računu.


11.

Prijavnina za godbe znaša 300,00 EUR.


12.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 EUR/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

 

13.

Po zaključku prijav bo ZSG prijavljenim godbam izdala račune za plačilo prijavnine in v primeru naročila tudi za tonski posnetek in prehrano.

Račun je potrebno plačati najkasneje do 13. 3. 2018. S plačilom računa godba pridobi pravico nastopa na tekmovanju, do ZSG pa mora imeti poravnane tudi vse druge obveznosti.


14.

Godba mora prijavo poslati najkasneje do 13. 2. 2018 v zaprti kuverti s pripisom »8. tekmovanje mladinskih godb 2018« na naslov:

Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica
Gerbičeva ulica 19
1380  Cerknica.

Prijavo pošljite tudi (v .doc obliki) na e-naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si.

Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

seznam tolkal na priloženem obrazcu,

kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 1. 3. 2018. V primeru neustreznosti skladbe po lastni izbiri vas bo ZSG pozvala k izbiri druge skladbe, za katero je naknadno potrebno poslati izvod partiture ali dirigentskega izvlečka.

 

15.

Najkasneje do 5. 3. 2018 mora godba poslati še:

4 kopije partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

5 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov izbrane obvezne skladbe (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

kopije računov za nakup vseh skladb.

Zaradi postopkov informatizacije organizator vse godbe naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico (v .doc obliki) tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si

 

16.

Prijavljena godba lahko odpove svoje sodelovanje najkasneje dva meseca pred določenim datumom tekmovalnega nastopa, sicer je dolžna poravnati odškodnino v višini ustreznega dela organizacijskih stroškov tekmovanja.

 

17.

Če godba do 5. 3. 2018 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11.

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

 

 Tone Urbas, Predsednik ZSG

 

Prijavnica

 

 

 

razpis

žirija

program