GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

Upravno-kulturno središče Mokronog,
Pod gradom 2, 8230 Mokronog

Sobota, 14. aprila 2018

 

RAZPIS

 

Festival bo sestavljen iz koncertne prireditve prijavljenih in izbranih tamburaških in madolinskih skupin. Koncertno prireditev bo spremljala tričlanska strokovna žirija, ki bo vse nastope pisno ocenila (s točkami od 0 do 100) na podlagi naslednjih kriterijev: intonacija, tempo, agogika, dinamika, ritem, fraziranje, izbor programa, celotni umetniški vtis izvedbe in podelila naslednja priznanja:

- zlata plaketa s pohvalo (ocena nad 95 % točk)

- zlata plaketa (med 90 in 95 % točk)

- srebrna plaketa (med 80 in 90 % točk)

- bronasta plaketa (med 70 in 80 % točk)

- priznanje za sodelovanje (manj kot 70 % točk).

 

Organizator lahko posameznim skupinam podeli tudi posebne nagrade.

*Izbrana skupina bo dobila možnost zastopanja Slovenije na državnem srečanju hrvaških tamburaških skupin, ki bo meseca oktobra 2018, gostovanje bo sofinanciral JSKD.

Sodelujoči se lahko prijavijo kot

- orkestri (nastop z dirigentom),

- skupine (nastop brez dirigenta).

 

Tamburaši:

Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 20 minut* čiste glasbe in mora vsebovati:

- obvezno skladbo:
   skladba slovenskega avtorja

- skladbe po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:

   lahko se igra le ena skladba zabavnega značaja,

   lahko se igra le ena skladba s solistom,
   sodelovanje drugih – netamburaških inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.

   zaželena je vsaj ena skladba, ki je bila napisana po letu 2010.

Vsaka skupina lahko izvede največ 3 skladbe.

* V primeru večjega ali manjšega števila kvalitetnih prijavljenih skupin ima organizator možnost spremeniti število udeležencev ali določiti nastopajočim novo časovno omejitev. Nastopajoča skupina lahko glede na čas nastopa izvede tudi samo dve skladbi (obvezna skladba, skladba po lastnem izboru).


Mandolinisti:

Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 20 minut* čiste glasbe in je zaželeno, da vsebuje:

- 3 skladbe po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:

   lahko se igra le ena skladba zabavnega značaja,

   zaželena je vsaj ena skladba slovenskega avtorja,

   zaželena je vsaj ena skladba iz klasične glasbene zakladnice.

 

PRIJAVA

Na festival so lahko uvrščene tamburaške in mandolinske skupine in orkestri, ki bodo do 22. februarja 2018 preko naslednje povezave:

 

e-prijava

 

ter na e pošto daniel.leskovic@jskd.si posredovali naslednje podatke in priloge:

a)  postavitev skupine/orkestra,

b)  kratko besedilo o skupini oz. orkestru (do 8 tipkanih vrstic),

c)  partiture prijavljenih skladb (po 3 izvode),

d)  jasno fotografijo skupine v resoluciji vsaj 600 kB.

 

PRIJAVNINA

Po potrditvi prijave bodo nastopajoči prejeli predračun za prijavnino v višini 50,00 EUR, ki se v nobenem primeru ne vrača. Znesek prijavnine morajo izbrane skupine/orkestri plačati do prihoda na festival. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijava ne upošteva in skupina/orkester na festival ne more nastopiti.

 

SPLOŠNO

Izbor nastopajočih skupin bo na podlagi analize prijavljenih programov in zvočnih posnetkov opravila izbirna komisija za izbor na državni festival. Obvestila o uvrstitvi na festival bodo prijavljene skupine, skupaj z informacijami o tehničnem poteku festivala, prejele po pošti.

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe festivala in prehrano za nastopajoče. Stroške prevoza krijejo skupine same.

Potek in izvedbo festivala določa poslovnik tekmovanja, ki je na voljo na spletni strani.

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si