PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI 2023

 

REGIJSKA TEKMOVANJA
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 2023
v prilagojeni obliki

11. – 30. maj 2023, rok prijave: petek, 31. marca 2023

SPLOŠNO

TERMINI

Gorenjska: Gorenja vas, četrtek, 11. 5. 2023
Dolenjska, Posavje in Bela krajina: Semič, petek, 12. 5. 2023
Osrednja Slovenija: Zagorje ob Savi, sreda, 17. 5. 2023
Od Celja do Koroške: Črna na Koroškem, sobota, 27. 5. 2023
Štajerska in Pomurje: Gornja Radgona, sobota, 27. 5. 2023
Primorska: Nova Gorica, torek, 30. 5. 2023

VRSTE ZBOROV:

- otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2012 in mlajši,

- mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2008 in mlajši,

- dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevke, rojene leta 2003 in mlajše,

- fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 2003 in mlajši,

- mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci,
  rojeni leta 2003 in mlajši.

Opombe:

- število pevcev v posameznem zboru ni omejeno,

- v zboru lahko 10 odstotkov pevcev za eno leto presega starostno omejitev,

- starost pevcev organizator preverja na naslednje načine:

     - Otroški in mladinski pevski zbori morajo pred nastopom predložiti spisek nastopajočih
     otrok z datumom rojstva ter podpisom ravnatelja, ki jamči za resničnost podatkov.

     - Pevci DPZ, FPZ in MeMPZ pa morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati
     veljavne dijaške izkaznice oz. indekse.

     - Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora
     razveljavljen.

NAČIN NASTOPA

Zasedbe lahko nastopijo v eni izmed dveh razpisanih kategorij:

A: TEKMOVANJE

B: REVIJA (netekmovalno)

POGOJI SODELOVANJA

KDO SE LAHKO PRIJAVI

A: TEKMOVANJE
Pravico do prijave imajo otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so v sezoni 2019 nastopili na regijski ravni/ali so nastopili na Reviji otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi 2018 ali so bili na regijsko raven razvrščeni na območni reviji v sezoni 2022/2023*.

B: REVIJA
Prijavijo se lahko vsi:
– ki imajo pogoje, da se prijavijo v kategorijo A
– ki nimajo teh pogojev, a morajo zato predložiti posnetek izvedbe dveh skladb, posnetih od aprila 2022 do prijave.*

Pojasnilo:
* Če je vaša edina možnost, da se kvalificirate na prireditev s tem, da vas strokovni spremljevalec razvrsti na regijsko raven v sezoni 2022/2023 – ta revija pa bo šele po našem roku prijave –, se vseeno prijavite. Dopišite, da čakate na strokovno mnenje. Na območni reviji pa povejte strokovnemu spremljevalcu, da se želite prijaviti na regijsko tekmovanje. Če boste razvrščeni na regijsko raven, bomo prijavo naknadno upoštevali, če bo na tekmovanju še prostor, a najpozneje do 15. aprila 2023.

MERILA ZA IZBOR ZBORA

Merila za izbor na revijo so: kakovost prijavljenega sporeda, primernost sporeda zboru in kakovost zbora. Zbore bo izbrala strokovna komisija.

Število sprejetih zborov: število sprejetih zborov je odvisno od možnosti regijskega organizatorja.

SPOREDI

A: TEKMOVANJE

OPZ

- Spored mora obsegati 3–4 pesmi:

     umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo,

     slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali izvirni obliki),

     - 1–2 pesmi po lastni izbiri,

- trajanje programa je omejeno z največ 10 minutami čiste glasbe,

- instrumentalna spremljava:

     - Pri otroških zborih imajo lahko vse pesmi instrumentalno spremljavo.

MPZ

- Spored mora obsegati 3–4 pesmi, najmanj 2 morata biti tri-* ali večglasni*:

     - umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo,

     - slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki),

     - 1–2 pesmi po lastni izbiri,

- trajanje sporeda je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe,

- instrumentalna spremljava:

     - dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta
     predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb
     izvede a cappella.

*melodično večglasje

DPZ, FPZ, MeMPZ

- Spored mora obsegati 3–4 pesmi, najmanj 2 morata biti tri- ali štiriglasni* a cappella skladbi:

     - umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo,

     - slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki),

     - 1–2 pesmi po lastni izbiri,

- trajanje programa je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe:

- instrumentalna spremljava

     - dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta
     predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več
     skladb izvede a cappella.

*melodično večglasje

B: REVIJA

B1

Veljajo pravila tekmovalnega sporeda.
Zasedba, prijavljena v to kategorijo, se lahko do tri tedne pred prireditvijo odloči, da zaprosi za spremembo statusa z revialnega v tekmovalni nastop. Za spremembo bo treba poslati aktualen posnetek z vaje.

B2

Zbor, ki mu umetniški svet potrdi sodelovanje v tej kategoriji, naknadno ne more spremeniti statusa z revialnega v tekmovalni nastop.
Zbor predstavi prosto ali tematsko sestavljeni program v enakem trajanju kot za tekmovalni del: OPZ do 10 minut, preostali zbori do 12 minut čiste glasbe.

Programski pogoji:
– prosto sestavljeni program: obvezni sta slovenska umetna in slovenska ljudska pesem,
– tematsko sestavljeni program: obvezna je smiselna povezava med skladbami.
Večglasje in spremljava:
– Mladinski zbori morajo izvesti eno triglasno skladbo, lahko je s spremljavo.
– Dekliški in fantovski zbori morajo izvesti dve tri- ali štiriglasni skladbi, lahko sta s spremljavo.
– Mešani mladinski zbori morajo izvesti dve štiriglasni ali večglasni skladbi, lahko sta s spremljavo.

Pojasnila:
Za tri- ali večglasno šteje skladba, ki je takšna v celoti ali skoraj v celoti.
Izbor skladb iz avtorjevega cikla ali več krajših skladb enega avtorja se lahko šteje za eno skladbo.
V instrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 dodatnih instrumentalistov. Če niso člani zbora, niso starostno omejeni.

STROKOVNO SPREMLJANJE IN PRIZNANJA

ŽIRIJA

Žirija bo tričlanska.

V kategoriji A bo žirija nastope komentirala in določila barvo priznanj ter posebna priznanja.

Osvojene barve priznanj bodo objavljene po koncu posamezne kategorije, posebna priznanja pa na sklepni prireditvi. Po prireditvi bodo zborovodje prejeli mnenja o nastopu.

V kategoriji B bo žirija nastope komentirala brez razvrstitve po barvah priznanj. Po prireditvi bodo zborovodje prejeli mnenja o nastopu.

PRIZNANJA

Na letošnji prireditvi bo žirija v tekmovalnem delu točkovala nastope, vendar bodo razglašene samo barve doseženih priznanj, brez navedbe točk.

- Za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje z odliko regijskega tekmovanja,

-  za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje regijskega tekmovanja,

-  za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno priznanje regijskega tekmovanja,

-  za 60 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto priznanje regijskega tekmovanja,

-  zbor, ki bo dobil manj kot 60 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

Žirija lahko podeli naslednja posebna priznanja zborovodjem:

- za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe,

- za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi,

- za najbolj prepričljivo izvedbo a cappella pesmi za otroški zbor,

- za najboljšo sestavo sporeda (po posameznih zasedbah),

- za najboljšega zborovodjo debitanta;

korepetitorjem:

- za najboljšega korepetitorja;

skladateljem:

- za dobro noviteto.

DENARNE NAGRADE

Žirija lahko podeli denarno nagrado tudi enemu skladatelju na posameznem tekmovanju: nagrada znaša 400,00 EUR za naročilo izvirne skladbe za mladinski zbor a cappella ali s spremljavo v dolžini približno 3 minute. Skladbo mora nagrajeni skladatelj napisati od maja do oktobra 2023.

PRIJAVA

ROK PRIJAVE:

petek, 31. marca 2023

PRIJAVNI POSTOPEK

a) Izpolnite elektronsko prijavnico na naslednji povezavi.

e-prijava

V prijavo je treba vstaviti:

- skeniran izvod dobro čitljivih partitur predloženega sporeda
(sprejeti zbori bodo morali pozneje poslati po tri izvode skladb za člane žirije – fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu);

- dva zvočna posnetka, posneta med 1. januarjem 2019 in rokom prijave,*
lahko sta tudi delovna posnetka z vaje,

- zbori, katerih edina možnost za uvrstitev je nastop na območni reviji 2023, morajo poslati delovna posnetka z vaje, posneta med 1. 1. 2023 in rokom prijave,

- mladinski zbori morajo izmed dveh skladb poslati posnetek izvedbe najmanj ene triglasne skladbe.

* Opomba: zborom, ki so bili na Reviji Zagorje 2018 ali na regijskih tekmovanjih 2019, posnetkov ni treba pošiljati.

Obvezne priloge lahko naložite na povezavo v prijavnici ali pošljete po Wetransferju na e-naslov: mihela.jagodic@jskd.si.  

IZBOR

Pravočasno odposlane prijave bo pregledala strokovna komisija in nato izbrala zbore, ki bodo lahko sodelovali. Vsem prijavljenim zborom bodo do petka, 7. aprila 2023, poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

Zborom bomo na podlagi prijave izdali predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 70,00 EUR. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, prijava ne bo upoštevana. Prijavnina v nobenem primeru ni vrnjena.

Organizatorji bodo plačali stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovili brezplačno malico.

Potek in izvedbo tekmovanja bo podrobneje določal Poslovnik 9. regijskega tekmovanja otroških in mladinskih zborov 2023.


Dodatne informacije:

Mihela JAGODIC

producentka za zborovsko glasbo
M: 031 267 217
E: mihela.jagodic@jskd.si

 


 

 

 

rezultati

statistika izvedb