PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU:
● aktualne zborovske novice
● poročila in reportaže o zborovskih dogodkih doma in po svetu
● pogovori z domačimi ustvarjalci, tujimi mojstri in obetavnimi profili
● predstavitve vokalnih zasedb vseh vrst in generacij
● objave o zgoščenkah, notnih zbirkah in drugih izdajah
● strokovni članki za navdih pri raziskovanju in poglobljenem študiju zborovskega petja
● napovednik dogodkov, v katerega lahko vpišete tudi svoj dogodek

 

EC 2021

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

   BIOGRAFSKI PODATKI
   SLOVENSKIH SKLADATELJEV

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / SOZVOČENJA 2020


 

SOZVOČENJA 2020
9. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI
SREDNJEŠOLSKIH IN ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB
S SKLEPNIM KONCERTOM V SLOVENSKI FILHARMONIJI

 

Rok prijave: petek, 25. septembra 2020

Možnost brezplačnih konzultacij:
v sredo, 15. julija 2020, od 9.00 naprej (rok za prijavo: torek, 14. julija 2020),
v sredo, 26. avgusta 2020, od 9.00 naprej (rok za prijavo: ponedeljek, 24. avgusta 2020)

 

TERMINI REGIJSKIH SOZVOČENJ 2020:

sobota, 7. novembra 2020: Škofja Loka (Gorenjska)
sobota, 21. novembra 2020: Trbovlje (Osrednja Slovenija)
nedelja, 22. novembra 2020: Selnica ob Dravi (Štajerska in Pomurje)
petek, 27. novembra 2020: Dobrovo v Goriških brdih (Primorska)
sobota, 28. novembra 2020: Brežice (Dolenjska, Posavje in Bela krajina)
nedelja, 29. novembra 2020: Rogaška Slatina (od Celja do Koroške)

SKLEPNI KONCERT NAJBOLJŠIH ZASEDB IZ VSEH REGIJ

– v počastitev svetovnega dneva zborovskega petja – druge nedelje v decembru):
sobota, 12. decembra 2020, Ljubljana, Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine*

* Oblika izvedbe Sozvočenj 2020 bo glede na epidemiološko situacijo po potrebi prilagojena.

POGOJI SODELOVANJA

K prijavi vabimo vse srednješolske (pomutacijske) in odrasle zasedbe (male pevske skupine in zbore), ki so dosegle najmanj bronasto priznanje na regijskih tekmovanjih 2019 ali so sodelovale na Naši pesmi 2018 ali na Reviji Zagorje ob Savi 2018 ali pa so jih na regijsko oz. državno raven predlagali strokovni spremljevalci na območnih revijah v sezoni 2018/2019 ali 2019/2020. Če zasedba ni sodelovala na omenjenih strokovno spremljanih prireditvah, pa ocenjuje, da ustreza standardom Sozvočenj, lahko pošlje prijavo s svojim posnetkom in umetniški odbor bo vlogo obravnaval v primeru, da bo še prostor.
Nastopajoče zbore in skupine bo izbral umetniški odbor glede na kakovost zasedbe, zanimivost sporeda in število prijav.
Če bo prijav preveč, imajo prednost zasedbe z zanimivejšim sporedom.

Spored nastopa

– mora biti čim bolj zanimivo tematsko zaokrožen;
– mora imeti kratek naslov, ki opredeljuje izbrano temo/vsebino;
– celoten nastop (s predvidenimi aplavzi, prihodom in odhodom na oder) naj v skrajnem primeru traja največ 17 minut.
Sporedi z bolj premišljenimi in domiselnimi povezavami imajo prednost pri uvrstitvi na prireditev.

Možnosti za oblikovanje sporeda

Te so različne, zato zaradi lažje orientacije in kot nadaljnjo spodbudo za nove ideje pri izbiri sporedov navajamo nekaj izhodišč:
– slogovna opredelitev (renesansa, barok, romantika itd.) in v njej na primer posvetne ali sakralne skladbe;
– skladateljsko ime (skladbe istega skladatelja ob kaki njegovi obletnici);
– pesniško ime (skladbe na besedila pesnika ob kaki njegovi obletnici);
– tematski sklopi glede na vsebino skladb: socialne, stanovske, balade, ljubezenske, dekliške, otroške, vojaške, šaljive, pivske itd.); v sklopu te tematike se lahko odločamo med komponiranimi in izvirnim ljudskim večglasjem ter priredbami ljudskih ali ponarodelih;
– po obliki skladb: male in razširjene pesemske oblike, variacije, rondoji, moteti, madrigali, skladbe s solistom, skladbe z instrumentalno spremljavo;
– dodatne možnosti: operni zbori, humor v glasbi, muzikal, znotraj pripravljenega zbora se glede na prijavljeni spored lahko oblikujejo tudi različne zasedbe (npr. v mešanem zboru moški ali ženski sestav, mala pevska skupina (za npr. madrigal);
– pri sestavi sporedov se čimbolj izogibajte »železnega repertoarja«, zgolj enotematskih povezav oz. zunanjih spodbud (npr. izključno renesansa, izključno ljudske pesmi, izključno pesmi o živalih, izključno sakralna glasba, izključno pesmi o rožah ...). Med njimi iščite dodatne povezave: predmetne, vsebinske, kompozicijske, oblikovne, po namembnosti ...
– spored lahko sestavi in obrazloži zborovodja ali drug avtor.

Omejitve

Edina omejitev pri sestavi sporeda je, da mora biti izveden brez ozvočenja pevcev.

Nasveti

Tistim, ki bi prav prišla pomoč ali komentar sestave sporeda, svetujemo, da izkoristite možnost brezplačnih konzultacij pri dirigentu Stojanu Kuretu, ki bodo potekale prek Zooma v naslednjih terminih:

v sredo, 15. julija 2020, od 9.00 naprej (rok za prijavo: torek, 14. julija 2020),

v sredo, 26. avgusta 2020, od 9.00 naprej (rok za prijavo: ponedeljek, 24. avgusta 2020)

(točen urnik bo določen naknadno).

Pripravite temo sporeda, idejo izbora skladb in partiture.

PRIJAVNICA ZA NEOBVEZNE KONZULTACIJE:

https://www.jskd.si/fotogalerija/minidogodki/vokalna/eprijava.jpg
https://forms.gle/fZkstDn7YekQjXUp6

Povezave na prejšnje koncerte

Na spletnih straneh:
Sozvočenja 2012 - sklepni koncert
Sozvočenja 2014 - sklepni koncert
Sozvočenja 2016 - sklepni koncert
Sozvočenja 2018 - sklepni koncert
si lahko ogledate nagrajene sporede iz let 2012, 2014, 2016 in 2018, ki naj vam bodo v oporo, če še ne veste, kako se lotiti tematskega snovanja.

Razno

Zbor ima lahko svojega povezovalca sporeda.
Organizator mora zagotoviti le klavir – morebitne druge inštrumente si morajo zbori priskrbeti sami.

Obrazložitev sporeda

K izbranemu sporedu morate napisati obrazložitev teme, ki jo bomo predstavili na koncertu in objavili na spletni strani. V njej opišite komentar/razlago za izbor tematike, skladb, notranje povezave med njimi. Zaradi maloštevilnih kakovostnih obrazložitev na dosedanjih Sozvočenjih vas prosimo za tehtnejše prispevke, ki bodo za naše strani naknadno le lektorsko pregledani.

Strokovno spremljanje koncertov

Nastope bo spremljal strokovni spremljevalec. Komentiral bo tematsko zaokroženost sporeda in interpretacijo izvedenega sporeda in določil priznanja in nagrade.

PRIZNANJA IN NAGRADE

Priznanja in nagrade zborom

Prve nagrade regijskih Sozvočenj

Po en zbor, ki bo kakovostno izvedel zanimivo izbrani spored, se bo uvrstil na sklepni koncert, ki bo posvečen praznovanju svetovnega dneva zborovskega petja 12. decembra v Dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije v Ljubljani, skupaj z zbori, ki bodo izbrani v drugih regijah.

Dodatne nagrade regijskih Sozvočenj*:

Enodnevne intenzivne vaje v letu 2021 za perspektivno zasedbo z enim od slovenskih (ali tujih) zborovodij ali mentorjem za vokalno tehniko po izboru zbora – organizator letošnjih regijskih Sozvočenj pokrije stroške gostujočega mentorja v bruto znesku 400 €. Zbor prejme tudi vstopnice po simbolični ceni 2 € za vsakega pevca za celoten prosti ali celoten obvezni program tekmovanja Maribor 2021. Zbor bomo izbrali med tistimi, ki se boste prijavili kot kandidati za nagrado (glej PRIJAVNICA).

200 € za nakup notne literature, strokovne literature ali zborovskih zgoščenk v letu 2021 zasedbi po izboru strokovnih spremljevalcev.

Med nenagrajenimi zbori bomo izžrebali en zbor, ki bo prejel brezplačne vstopnice za sklepni koncert Sozvočenj v Dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije v Ljubljani, 12. decembra 2020, in en zbor, ki bo prejel brezplačne vstopnice za otvoritveni koncert 16. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus - Maribor, ki bo 16. aprila 2021.
Vsak zbor prejme priznanje za sodelovanje.

*nagradi za seminar in notno gradivo sta neodvisni od rangiranja – namenjeni sta spodbudi zasedbam, ki jih opazimo kot perspektivne oz. se trudijo z iskanjem repertoarja 

Nagrada sklepnega koncerta

Vsak zbor prejme brezplačne vstopnice za finale 16. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2021, ki bo 18. aprila 2021.

Vsak zbor prejme priznanje za finalista Sozvočenj 2020.

Priznanja in nagrade zborovodjem

Zborovodje zborov oz. avtorji projektov, ki ne bodo izbrani za sklepni nastop v Ljubljani, pa so sestavili zanimive sporede, bodo na sklepnem koncertu prejeli posebna priznanja.

Strokovni spremljevalci lahko zborovodjem oz. avtorjem projektov podelijo do tri denarne nagrade po 200 € za vzorne sestave sporedov z obrazložitvami.

PRIJAVE

Rok prijave: petek, 25. septembra  2020 


Izpolnite spletno prijavo:

e-prijava

V e-prijavo vstavite tudi:
– povezavo na pdf dobro čitljivih partitur predloženega sporeda,
– povezavo na zvočni ali videoposnetek najmanj dveh skladb, posnetih od 1. januarja 2019 do prijave – lahko je tudi delovni posnetek z vaje (priložiti ga morajo le zbori, ki v letih 2018 in 2019 niso dosegli vsaj srebrnega priznanja na regijskih ali državnih prireditvah).

Vsi prijavljeni zbori bodo do petka, 2. oktobra 2020, prejeli pisno odločitev o sodelovanju na prireditvi na svoj elektronski naslov.

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačno malico.

 

Organizator:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
v sodelovanju z
IFCM - International Federation for Choral  Music

 

 

 

Dodatne informacije

 

Tanja SVENŠEK

strokovna sodelavka za zborovsko glasbo


T: (01) 24 10 525
E: tanja.svensek@jskd.si