RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

Regijske tematske razstave 2019 in
Državna tematska razstava 2020

 

RAZPIS

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 7. državno tematsko razstavo OBLO IN OGLATO.

Izbrano temo ponuja kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja.

Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.

Tematska razstava poteka na dveh ravneh:

- regijske tematske razstave v letu 2019

- državna tematska razstava v letu 2020.

I. Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo odrasli likovni ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru društev, vendar se morajo na razpis prijaviti kot posamezniki.

2. Vsak avtor lahko sodeluje z enim likovnim delom.

3. Naslov regijskih tematskih razstav in 7. državne tematske razstave je Oblo in oglato.

4. Natečaj je tematski. Tema je uporaba kontrasta oblih in oglatih oblik: v oblo so lahko vključene vse oblike, ki so ukrivljene (oble, ovalne, okrogle, elipsaste, tudi sestavljene v amorfne ali nepravilne krivuljaste forme) ter linije, ki so ukrivljene v izbočene ali vbočene loke oz. sestavljene v krivulje in valovnice; v pojem oglato so vključene vse oblike, sestavljene iz ravnih črt, ki se stikajo pod kotom (oglate, zašiljene, nazobčane linije, pravokotne, trikotne, mnogokotne pravilne ali nepravilne oglate oblike). Likovno delo naj v razvidni in prevladujoči meri izkazuje napetosti, ki nastanejo ob stiku oblih in oglatih oblik/linij. Likovno delo naj bo ustvarjeno tako, da bo razviden avtorjev jasen razmislek o kontrastu oblo-oglato in njegova smiselna in učinkovita uporaba.

Pri dvodimenzionalnih nosilcih naj najdaljša stranica ne presega 100 cm, spodnja meja ni določena. Dovoljene so vse slikarske, kiparske, fotografske, grafične tehnike, multimedija in digitalne tehnike. Likovnik se lahko izrazi v vseh temah (žanr, tihožitje, krajina, fantazijsko, abstraktno ...), na predmeten ali nepredmeten način. Delo je lahko izvedeno na poljubnem nosilcu poljubne oblike.

Pri tridimenzionalnih delih naj najdaljša stranica ne presega 100 cm (v primeru, da je podstavek del kipa, je ta vštet v skupno mero), spodnja meja ni določena. Možne so vse tehnike. Dovoljene so vse teme. Pri instalacijah, oz. delih, ki vključujejo poseg v prostor, drugačen kot pri klasičnih kipih, naj celotna postavitev ne presega prostora, ki v katerokoli smer meri več kot 150 cm. Odstopanja od teh pravil so možna le ob tehtni dodatni obrazložitvi (npr. projekcija, sence kot del projekta ipd.). Tudi pri instalacijah mora biti poudarek na kontrastu oblo-oglato.

Pri digitalnih in video projektih je za realizacijo dovoljeno uporabiti več ekranov/projekcij, če ti skupaj sestavljajo ustrezno celoto. Večji del digitalnega ali video zapisa morajo predstavljati elementi kontrasta oblo-oglato. Dovoljene so tudi animacije.

4. Teža posameznega dela ne sme presegati 10 kg.

5. Vsako delo mora biti opremljeno za razstavljanje in transport.

6. Pri zboru za regijske in kasneje državno razstavo bodo selektorji upoštevali naslednje kriterije:

- ustreznost razpisanim določilom: razvidna uporaba kontrasta oblo-oglato v ustreznem kontekstu

- likovna dovršenost,

- izvirnost.

II. Regijske razstave

7. Regijske razstave bodo organizirane do konca leta 2019.

8. Prijavljenim ustvarjalcem datum in kraj regijske razstave sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju delujejo.

9. Regijska koordinacija določi selektorja, ki bo izbral dela za regijsko razstavo, napisal spremni tekst ter sodeloval pri postavitvi in odprtju razstave.

III. Državna razstava

10. Regijske razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo.

11. Najkasneje en mesec po ogledu zadnje regijske razstave bodo o izboru del obveščeni vsi izbrani avtorji in območne izpostave, od koder prihajajo.

12. Državna razstava bo julija 2020.

13. Ob razstavi bo izšel katalog z reprodukcijami vseh izbranih del.

14. Likovna dela ostanejo last avtorjev in organizator jih avtorjem vrne po koncu projekta.

IV. Izobraževanje

15. Med 1. aprilom in 30. junijem 2019 bodo po regijah organizirana predavanja, ki bodo dodatno osvetlila razpisano temo.

16. Razpisana tema bo izhodišče regijskih likovnih delavnic v letu 2019.

V. Prijava

17. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

18. Prijavnico je potrebno izpolniti do roka, ki ga določi območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

 

Dodatne informacije

Monika IVANČIČ FAJFAR

producentka za področje likovne dejavnosti

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
E: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

 

 

e-prijava

 

oblo in oglato

priročnik

Arhiv

Državna tematska razstava 2018

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)