RAZSTAVE IN PRIREDITVE

O DRŽAVNI TEMATSKI RAZSTAVI

Namen državnih tematskih razstav, ki potekajo že od leta 2008,  je spodbuditi ljubiteljske ustvarjalce k razmišljanju o možnostih ustvarjalnega izražanja, k nadgrajevanju znanja in veščin ter k iskanju novih likovnih rešitev. Izbrano temo ponujamo kot izziv, ki naj razširi likovno in miselno obzorje ustvarjalcev (pa tudi likovnega občinstva). Ustvarjalce spodbujamo k samostojnemu raziskovanju problematike, k udeležbi na razpisanih tematskih predavanjih in delavnicah, nudimo jim strokovno podporo.

Sodelujoči prosto izbirajo motive, slogovni izraz in tehniko, odločijo se lahko za ploskovni ali prostorski način oblikovanja, svobodno iščejo avtorske likovne rešitve … vendar morajo ostati znotraj določenega tematskega okvira. Izbiramo tematike, ki niso poenostavljene, saj želimo ustvarjalcem postaviti izziv, ki ne bo ponujal enoznačnih odgovorov, temveč jih bo motiviral pri poglobljenemu raziskovanju.

Tako smo pri prvi razstavi v središče postavili črno barvo, pri drugi tehniko kolaža, pri tretji smo kot element pri oblikovanju vizualnega sporočila izpostavili besedilo, s četrto smo spodbudili spoznavanje in parafraziranje umetniških del preteklih obdobij, s peto smo ustvarjalce omejili z uporabo kvadratnih oziroma okroglih oblik, za šesto smo izbrali risbo na velikem formatu, pri sedmi pa je bilo vodilo kontrast med oblimi in oglatimi oblikami. Na osmi državni tematski razstavi bomo pod naslovom Videz tipnega raziskovali načine, kako z likovnimi sredstvi priklicati taktilne občutke. Ukvarjali se bomo s pojmi, kot so raster, šrafura, poteza, faktura in tekstura.

Razstave so bienalne. Prvo leto organiziramo predavanja, delavnice in seminarje ter izdamo priročnik, ki dodatno osvetljuje razpisano temo. Regijske koordinacije JSKD pripravijo deset selekcioniranih regijskih razstav. Vse regijske razstave si ogleda državni selektor in izbere dela za državno razstavo. Naslednje leto na državni tematski razstavi predstavimo izbor z regijskih razstav ter izdamo katalog. Z državno razstavo gostujemo v različnih razstaviščih po Sloveniji.

Vselej s ponosom razstavimo dela, izbrana za državno tematsko razstavo, saj po kakovosti in domiselnosti formalnih rešitev ne le presegajo običajne preglede ljubiteljske likovne ustvarjalnosti, temveč se kažejo kot odlični kulturni dosežki. Zato jih brez zadržkov v svojih razstavnih prostorih predstavijo tudi ugledne galerijske in muzejske ustanove, razstave pa so dobro sprejete pri občinstvu in strokovni javnosti.

Pretekle državne tematske razstave:

Oblo in oglato (2019/2020)

Velika črta (2017/2018)

Kvadrat in krog, kocka in krogla (2015/2016)

Parafraze (2013/2014)

Tekst v podobi (2011/2012)

Kolaž (2009/2010)

Tudi črna je barva (2007/2008)

 

 

 

e-prijava

 

Besedilo razpisa (datoteka pdf)

Arhiv

Državna tematska razstava 2020

 

Državna tematska razstava 2018

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)