RAZSTAVE IN PRIREDITVE

RAZPIS

Regijskih tematskih razstav za 8. državno tematsko razstavo 2021
in 8. državne tematske razstave 2022

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 8. državno tematsko razstavo z naslovom VIDEZ TIPNEGA.

Namen projekta je spodbuditi ljubiteljske ustvarjalce k razmišljanju o možnostih ustvarjalnega izražanja, k nadgrajevanju znanja in veščin ter iskanju novih likovnih rešitev. Izbrano temo ponujamo kot izziv, ki naj razširi likovno in miselno obzorje ustvarjalcev. Vabimo k samostojnemu raziskovanju problematike, k udeležbi na razpisanih tematskih predavanjih in delavnicah ter nudimo strokovno podporo. Cilj projekta je spodbujanje, predstavitev in promocija kakovostne ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.

Projekt poteka na dveh ravneh:

- regijske tematske razstave v letu 2021

- državna tematska razstava v letu 2022.

I. Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo odrasli likovni ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru društev, vendar se morajo na razpis prijaviti kot posamezniki. Dopuščamo tudi prijavo del, ki so nastala v soavtorstvu.

2. Vsak avtor lahko sodeluje z enim likovnim delom. To velja tudi v primeru soavtorstva.

3. Naslov 8. državne tematske razstave in regijskih tematskih razstav za 8. državno tematsko razstavo je Videz tipnega.

4. Natečaj je tematski. Pod naslovom Videz tipnega bomo raziskovali načine, kako z likovnimi sredstvi priklicati taktilne občutke. Ukvarjali se bomo s pojmi, kot so raster, šrafura, poteza, faktura, tekstura ...

Tehnike in motivi (vsebine) so poljubni, a mora delo predvsem jasno izražati avtorjevo ukvarjanje in razmislek, kako z likovnimi sredstvi in načini pri gledalcu ob opazovanju likovnega dela vzbuditi občutja tipnega. Likovno delo je lahko predmetno ali nepredmetno (abstraktno), izpeljano v kateri koli slikarski, kiparski, grafični, fotografski ali video tehniki.

Pozor: namen razpisa ni neposredna uporaba materialov, ki bi izražali tipne lastnosti samih sebe (npr. kožuh ali kosmata tkanina, ki bi gledalca neposredno napeljevala samo na to, da gleda kožuh).

Pri dvodimenzionalnih nosilcih najdaljša stranica ne sme presegati 100 cm, spodnja meja velikosti ni določena. Delo je lahko izvedeno na poljubnem nosilcu poljubne oblike.

Pri tridimenzionalnih delih najdaljša stranica ne sme presegati 100 cm. Če je podstavek del kipa, je ta vštet v skupno mero. Spodnja meja velikosti ni določena.

Pri instalacijah, ki posegajo v prostor, naj celotna postavitev ne meri več kot 150 cm v katero koli smer. Odstopanja od teh pravil so možna le ob tehtni dodatni obrazložitvi (npr. projekcija, sence kot del projekta ipd.) s predhodnim soglasjem organizatorja.

Pri digitalnih in video projektih so omejitve dimenzij enake kot za dvo- in tridimenzionalna dela oz. instalacije. Dovoljena je uporaba več ekranov/projekcij, če ti skupaj sestavljajo celoto.

4. Teža posameznega dela ne sme presegati 10 kg.

5. Vsako delo mora biti ustrezno (tehnično) opremljeno in pripravljeno za razstavljanje. Vsako delo mora biti zaščiteno za varen transport z embalažo, ki omogoča večkratno odpiranje in zapiranje. Dela naj bo, če je to mogoče, opremljeno z nalepko/kartončkom s podatki o avtorju na nevidnem mestu.

6. Pri izboru za regijske in kasneje državno razstavo bodo selektorji upoštevali naslednje kriterije:

- ustrezanje razpisani temi,

- likovna dovršenost,

- izvirnost.

II. Regijske razstave

7. Regijske razstave bodo organizirane do konca leta 2021 vseh regijskih koordinacijah: Celje, Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Gorenjska, Južna Primorska, Koroška, Maribor, Osrednja Slovenija, Pomurje, Ptuj in Severna Primorska.

8. Prijavljenim ustvarjalcem datum, lokacijo in način oddaje del za regijsko razstavo ter datum in lokacijo regijske razstave sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju delujejo.

9. Regijska koordinacija določi regijskega selektorja, ki bo izbral dela za regijsko razstavo, napisal spremni tekst ter sodeloval pri postavitvi in odprtju razstave.

III. Državna razstava

10. Regijske razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo.

11. Najkasneje en mesec po ogledu zadnje regijske razstave bodo o izboru del obveščeni vsi izbrani avtorji in območne izpostave, od koder prihajajo.

12. Državna razstava bo predvidoma julija 2022.

13. Ob razstavi bo izšel katalog z reprodukcijami vseh izbranih del.

14. Likovna dela ostanejo last avtorjev. Organizator jih avtorjem vrne po koncu projekta.

IV. Izobraževanje

Predavanja in delavnice bodo v sodelovanju z območnimi izpostavami oziroma regijskimi koordinacijami razpisane v vseh regijah. Izobraževanja se bo izvajalo ob zadostnem številu prijav. Če razmere ne bodo dopuščale izobraževanj v živo, bomo organizirali izobraževanja na daljavo.

15. Med 1. aprilom in 30. junijem 2021 bodo v posameznih regijah organizirana predavanja, ki bodo dodatno osvetlila razpisano temo.

16. Razpisana tema je lahko izhodišče regijskih likovnih delavnic v letu 2021.

17. V pomoč pri študiju in raziskovanju razpisane teme bo na voljo tudi priročnik oz. drugo študijsko gradivo.

V. Prijava

18. Prijava je možna preko enotne spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava


19. Prijavnico je potrebno izpolniti do roka, ki ga določi območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

20. Za več informacij se obrnite na vašo območno izpostavo ali producentko za likovno dejavnost. Kontaktne podatke najdete na spletni strani www.jskd.si

Dodatne informacije

Monika IVANČIČ FAJFAR

producentka za področje likovne dejavnosti

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
E: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

 

 

e-prijava

 

Besedilo razpisa (datoteka pdf)

Arhiv

Državna tematska razstava 2020

 

Državna tematska razstava 2018

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)