Opis: http://www.interfolk.dk/loac/DEF%20flag-logoeac-LLP_EN%2c%20jep%20small.jpg


NACIONALNA KONFERENCA LOAC –
VPLIV LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBLIKOVANJE UČNEGA PROFILA (kompetence, veščine in znanja)
Ljubljana, 18. oktober  2011

PROGRAM

Ljubljana, Cankarjeva 5 – Cepetka

8.30 - 9.00                  Registracija udeležencev
9.00 - 9.15                  Otvoritev konference

Pozdravni nagovor:    mag. Igor Teršar, direktor JSKD

9.15 - 10.30                Izobraževalni pogled v projektu LOAC, predstavitev spletnega orodja (Hans Jørgen Vodsgaard, Danska)
10.30 - 11.00              Odmor
11.00 – 12.00             Razprava
12.00 -  13.00             Odmor za kosilo
13.00 – 14. 30            Primeri dobre prakse
Kulturni bazar: Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo
Poletna šola vizualnega: Maja Jerman Bratec, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Vloga ljubiteljske kulture v turistični ponudbi: Klemen Langus, LTO Bohinj
14.30 - 15.00                Odmor
15.00 - 16.30              Razprava in zaključki konference

 


Prijavnica