JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2021

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn-2021)

Med 26. februarjem in 26. marcem 2021 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2021).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 160.000,00 €. JSKD je v roku prejel 237 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 8 vlog zavrženih s sklepom.
Komisija je v nadaljevanju obravnavala preostalih 229 vlog za sofinanciranje, ki so bile vložene s strani 85 predlagateljev. Komisija je soglasno sklenila, da za sofinanciranje predlaga 206 projektov v skupni vrednosti 158.782,00 €. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 770,79 €.

 

Odobreni projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Maja Papič

producentka za program

T: 01 24 10 502

E: maja.papic@jskd.si

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge