IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST


4. PLES V GLASBI, GLASBA V PLESU – plesna in glasbena dejavnost

8. april 2017, Ptuj;

ROK PRIJAVE: 31. marec 2017 oz. do zapolnitve mest;

CENA: 40 EUR

 

Glasba in gib sta že od najzgodnejših obdobij razvoja človeštva močno povezana. Predvsem sta v tesni povezanosti gib in glasbeni element - ritem. Pri tem gre za spontano povezavo. Ritem je gibanje, je v naši naravi. Če razumemo gib telesa, razumemo tudi gibanje v glasbi. Vse oznake, načine v glasbi se lahko prenese v gib. Gib je določena aktivnost v prostoru, času in z določeno energijo. S kombiniranjem giba in glasbe dosežemo večjo vitalnost, ekspresivnost in učinkovitost.

Glasbe brez gibanja pravzaprav ni. Zato bo tudi glasbena vzgoja uspešna in popolna le v primeru tesne povezanosti z gibalno vzgojo in obratno.

Udeleženci bodo na seminarju pridobili praktično in teoretično znanje o tem, kako se gib in glasba medsebojno povezujeta in pogojujeta. Seznanjeni bodo s  sredstvi, s katerimi bodo lahko uvajali otroke v svet giba v povezavi z glasbo. Praktično bodo spoznali osnove glasbeno teoretičnih elementov  in jih preizkušali s pomočjo giba ter jih nato tudi  zavestno povezovali z gibom. Skozi razgovor in praktične primere bo analiziran izbor glasbenih primerov za različne starostne skupine otrok glede na tematiko koreografij.

 


 1. DATUM

  URA

  SEMINAR / TEMA

  PREDAVATELJ

  8.4.2017

  9.00 – 10.45

  Uvod in osnove glasbeno teoretičnih elementov v povezavi s plesom

  N. Meško in Jana Kovač Valdes

  8.4.2017

  11.00 – 13.00

  Izbor in analiza glasbenih primerov za različne starostne skupine

  Jana Kovač Valdes

  8.4.2017

  14.00 – 18.00

  Ples v glasbi – glasba v plesu, improvizacija in kompozicija v glasbi in plesu

  Jana Kovač Valdes

 

Jana Kovač Valdés, plesna pedagoginja, je zaključila Pedagoško akademijo v Ljubljani in Akademijo za glasbo (glasbena pedagogika). Plesno izobrazbo si je pridobila na različnih plesnih seminarjih. Od leta 1983 je zaposlena na Oddelku za sodobni ples Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, kjer od leta 2008 poučuje tudi plesalcem prilagojen Nauk o glasbi. Vzporedno s pedagoškim delom je v okviru ZŠŠ aktivno sodelovala pri  prenovi  plesnega izobraževanja na osnovni stopnji.  Od leta 1996 sodeluje s PeF v Ljubljani kot izvajalka vzorčnih nastopov za plesno vzgojo študentom 1. letnika »Predšolska vzgoja«. Je avtorica priročnika ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke z osnovami plesnih tehnik Plesna žgečkalnica (JSKD 2011).E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

 

 

 

 

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517