IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST


Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog oz. mentor kulturne skupine prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

Pod vodstvom vrhunskih mentorjev smo vam pripravili štiri samostojne izobraževalne module, kjer boste skozi teorijo in preverjeno prakso dobili nova, uporabna znanja na področju umetnosti, vsebujejo pa tudi primere dobre prakse:

 

  1. 1. ODER JE VAŠgledališka in folklorna dejavnost

17. in 18. marec 2017, Ljubljana;

ROK PRIJAVE: 10. marec 2017 oz. do zapolnitve mest;

CENA: 60 EUR

  1. 2. MASKA V GIBU– plesna in likovna dejavnost

24., 25 in 26. marec 2017, Ljubljana;

prestavljeno na 7., 8. in 9. april 2017, Ljubljana

ROK PRIJAVE: 17. marec 2017 oz. do zapolnitve mest;

prijave podaljšane do 31. marca 2017

CENA: 80 EUR

  1. 3. USTVARI PRVI FILM– filmska in glasbena dejavnost

31. marec in 1. april 2017, Ljubljana;

ROK PRIJAVE: 24. marec 2017 oz. do zapolnitve mest;

CENA: 60 EUR

  1. 4. PLES V GLASBI, GLASBA V PLESU– plesna in glasbena dejavnost

8. april 2017, Ptuj;

ROK PRIJAVE: 31. marec 2017 oz. do zapolnitve mest;

CENA: 40 EUR

  1. 5. SLIŠIM BESEDE – literarna in inštrumentalna dejavnost

21. in 22. april 2017, Ljubljana;

ROK PRIJAVE: 14. april 2017 oz. do zapolnitve mest;

CENA: 60 EUR

 

Izobraževanja trajajo od 12 do 24 ur. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se programi izobraževanj glede na njihovo trajanje ovrednotijo z 0,5, 1 oz. z 1,5 točke

Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust in pri vpisu štirih  ali več izobraževalnih modulov 20% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo. Po prijavi vam bo poslan predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu. V kolikor se udeleženec izobraževanja iz upravičenih razlogov ne more udeležiti, lahko odpove udeležbo vsaj 24 ur pred pričetkom izobraževanja. Ob predložitvi ustreznega dokazila jim sklad plačano kotizacijo v celoti vrne. Pri odpovedi manj kot 24 ur pred izvedbo izobraževanja, se kotizacije ne vrača.


Prijazno vabljeni!


mag. Urška Bittner Pipan,
pomočnica direktorja za program


E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

 

 

 

 

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517