IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17


RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

21. in 22. oktober 2016, Maribor

Rok prijave: zapolnjeno

 

Pravijo, da je ples prva in najstarejša umetnost. Matica in začetek vseh umetnosti. Plesale, vrtele in z gibanjem in ritmom so se potrjevale že prarastline, drevesa, vode, praživali, planeti pa tudi najmanjši delci kateregakoli tkiva, ki jih družita gibanje in vrtenje, privlačnost in odbijanje. Ples je bil v prvotni družbi temeljna in najvažnejša umetnost. Z njo je jamski človek v ritmu izražal veselje ali žalost. Ko je udaril z dlanjo ob dlan, je ples rodil glasbo. Ko je korakom v ritmu zarisal prvi krog v prostor, pravijo, da se je rodila likovnost.

Izhodišče povezovanja plesnega gibanja in likovnosti je prevajanje ene vrste umetnosti v drugo. Pri tem se odpro vrata za ustvarjalnost. Vsakič na novo premislimo, kakšne občutke nam vzbuja izbrano gibanje in kako jih lahko izrazimo ali prevedemo v črtne risbe, barve ali prostorske kompozicije. Tako dobljene likovnosti si lahko v miru pogledamo in pokomentiramo, lahko jih pa ponovno »prevedemo« v nek nov gib ali zvok, pesem itd. Bistvo takega umetniškega »prevajanja« je razvijanje in prebujanje ustvarjalnosti na plesnem in likovnem področju in temu bo namenjen izobraževanje.

 

DATUM

URA

TEMA

PREDAVATELJ

21.10.2016

15.30 – 16.00

Uvod

A. Koblar, N. Meško

21.10.2016

16.00 – 19.30

Prostor, ritem, gib

Petra Pikalo

22.10.2016

9.00 – 13.00

Prostor, barve, risba

Eka Vogelnik

22.10.2016

14.30 – 18.00

Rišemo gib, plešemo risbo

Petra Pikalo in Eka Vogelnik

22.10.2016

18.00 – 18.30

Zaključek

A. Koblar, N. Meško

 

Eka Vogelnik je diplomirala leta 1971 na FAGG, in leta 1974 na ALU. Od leta 1975 do 1980 je sodelovala z plesno pedagoginjo Marijo Vogelnik na študentskih ustvarjalnih delavnicah Kinetikona, kjer so prevajali ples v likovnost in glasbo. Metode, ki jih je pri tem odkrivala je preizkusila in razvijala pri likovnem pouku na osnovni in srednji šoli in sedaj na fakulteti. Od leta 1975 deluje kot ilustratorka, od leta 1983 kot scenografka in kostumografka in od leta 1991 kot režiserka otroških predstav in TV oddaj. Prejela je več nagrad za ilustracijo, gledališko likovno opremo plesnih in lutkovnih predstav in režijo TV lutkovnih oddaj za otroke. Zadnje čase se največ ukvarja z lutkovnimi predstavami (Kdo je napravil Vidku srajčico, Povodni mož, Makalonca in Mojca Pokrajculja vse v LGL), z urejanjem knjig (Ples skozi čas in balet skozi svet, JSKD, 2009, v pripravi Hodim plešem sem, JSKD), pisanjem izobraževalnih knjig (Okci Dober dan, MK in Odrske pripovedke, Modrijan) in slikanico Makalonca, založba MIŠ. Od leta 1998 uči na fakulteti za socialno delo tehnike prebujanja ustvarjalnosti na različnih področjih ustvarjalne umetnostne terapije in ustvarjalno delo z lutkami v socialnem delu.

Petra Pikalo je samostojna ustvarjalka na področju kulture. Izobraževala se je na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, ŠPK Kazina te na najrazličnejših plesnih seminarjih doma in po svetu. Diplomirala je v Parizu na mednarodnem inštitutu za sodobni ples RIDC. Je tudi specializantka podiplomskega študija Pedagoške fakultete, programa Pomoč z umetnostjo, smer gib-ples. Leta 1986 se je priključila Plesnemu Teatru Ljubljana in od takrat deluje kot plesalka, igralka, koreografinja, pedagoginja v kulturi in animatorka lutk. Sodeluje z mnogimi gledališči in multimedijskimi ustvarjalci. Kot profesorica giba in plesa deluje od leta 1997 (KGBL, Šolski center Nova Gorica, SVŠGL). Za svoje mentorsko delo na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana je leta 2011 dobila nagrado na 26. festivalu Transgeneracije (za rekonstrukcijo – predstavo Nostalgija Nostalgije). Leta 2015 je kot članica aktiva umetniške gimnazije prejela nagrado Ksenije Hribar za pedagoško delo, leta 2010 pa plaketo Mete Vidmar za ustvarjalne dosežke na področju plesne umetnosti. Je soavtorica nacionalnega programa za sodobni ples za osnovnošolsko stopnjo v okviru glasbenih šol. Je članica Društva za sodobni ples Slovenije, Društva Kinetikon in Društva umetnostnih terapevtov. Kot tolkalistka in vokalistka sodeluje v pesniško–glasbeni skupini Autodafé.


Vsak seminar traja 16 pedagoških ur. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se program seminarja ovrednoti z 1 točko.

Cena posameznega izobraževalnega modula je 50,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust in pri vpisu vseh štirih izobraževalnih modulov 20% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo. Po prijavi vam bo poslan predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu. V kolikor se udeleženec izobraževanja iz upravičenih razlogov ne more udeležiti, lahko odpove udeležbo vsaj 24 ur pred pričetkom izobraževanja. Ob predložitvi ustreznega dokazila jim sklad plačano kotizacijo v celoti vrne. Pri odpovedi manj kot 24 ur pred izvedbo izobraževanja, se kotizacije ne vrača.

 

E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:


 

 

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517