IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17

 

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

11. in 12. november 2016, Maribor

Rok prijave: do začetka modula

 

Vsak nastopajoči na odru predstavlja nek lik s sebi lastnim karakterjem. Osnova vsakega odrskega dogodka je konflikt – naj bo to gledališče, ples, film ali folklorni ples. Glavna tema izobraževanja bo gradnja odrskega lika, njihovi medsebojni odnosi, konflikt in dramaturgija prizora.

Predloga za naše raziskovanje oz. delo bo izbrana ljudska pesem. Na podlagi te pesmi (kjer bomo obdelali tudi osnove ljudskega petja) bomo zgradili zgodbo za odrsko uprizoritev: določili bomo osebe, njihove karakterje, zgodbo in konflikt. Kot sredstvo podajanja zgodbe bomo izbrali folklorni gib ter raziskovali, kako lahko le-tega vpeljemo v gledališki prizor.

Cilj izobraževanja bo pokazati soodvisnost različnih umetniških zvrsti; folklorni ples bomo nadgradili z odnosi med liki – plesalci, da bo ta zaživel v polnokrven plesno-gledališki prizor. Hkrati bomo pokazali, da gledališče ni omejeno zgolj na literarne (dramske) predloge, temveč lahko črpa iz različnih področij (ljudska pesem) in se izraža z različnimi sredstvi (folklorni gib). Pokazali bomo, da je bistvo gledališkega ustvarjanja prav raziskovanje in prikazovanje stanj in odnosov, ne glede na sredstvo, ki ga pri tem uporabimo. Vse ostalo je odvisno od ustvarjalnosti otrok in njihovega mentorja. Rezultat seveda ne bo zgolj ples, temveč gledališki prizor, kjer bo izrazno sredstvo (tudi) folklorni gib in petje.

 

DATUM

URA

TEMA

PREDAVATELJ

11.11.2016

15.30 – 16.00

Uvod

Matjaž Šmalc

11.11.2016

16.00 – 19.30

Ozaveščanje glasu in telesa
(vaje za govorni aparat, obvladovanje telesa in prostora, vaje za zaupanje, koncentracijo, ravnotežje, plesnost in ritem)

Damjan Trbovc
Petra Nograšek

12.11.2016

9.00 – 12.30

Petje in ples

Petra Nograšek

12.11.2016

14.00 – 14.30

Primeri dobre prakse: plesno gledališče Kompánia Színházi Társulat, Budakeszi, Madžarska (video projekcija)

Matjaž Šmalc

12.11.2016

14.30 – 18.30

Kreativno ustvarjanje gibalno-gledališkega prizora

Damjan Trbovc
Petra Nograšek

 

Damjan Trbovc je igralec Slovenskega ljudskega gledališča v Celju, v katerem se je zaposlil takoj po diplomi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, leta 2000. V svoji igralski karieri pogosto združuje glasbo in gledališče, tako v predstavah na domačem odru SLG Celje, kot v glasbenih nastopih in na dobrodelnih prireditvah. Izjemno je zavezan mlademu občinstvu, saj so njegove vloge v predstavah za otroke »vedno posebno doživetje, iskanje novega, vznemirljivega, nenavadnega v svetu med fantazijo in realnostjo«. Prav za takšne vloge je nagrajen z zlato paličico na istoimenskem festivalu predstav za otroke in mlade. Že več let deluje kot mentor in strokovni spremljevalec in festivalov in srečanj odraslih in otroških gledaliških skupin JSKD.

Petra Nograšek, profesorica razrednega pouka, se je leta 1984 vključila v Folklorno društvo Kres iz Novega mesta, kjer je bila aktivna kot članica odrasle in pevske skupine ter kot vodja začetne odrasle skupine. Od leta 2003 deluje kot vodja otroške skupine v društvu in na osnovni šoli. Sodelovala je pri pripravi mednarodnega folklornega festivala Slofolk in že več let strokovno spremlja srečanja otroških folklornih skupin.

 

Vsak seminar traja 16 pedagoških ur. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se program seminarja ovrednoti z 1 točko.

Cena posameznega izobraževalnega modula je 50,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust in pri vpisu vseh štirih izobraževalnih modulov 20% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo. Po prijavi vam bo poslan predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu. V kolikor se udeleženec izobraževanja iz upravičenih razlogov ne more udeležiti, lahko odpove udeležbo vsaj 24 ur pred pričetkom izobraževanja. Ob predložitvi ustreznega dokazila jim sklad plačano kotizacijo v celoti vrne. Pri odpovedi manj kot 24 ur pred izvedbo izobraževanja, se kotizacije ne vrača.


E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:


 

 

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517