IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE IN UČITELJE
NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST


Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog oz. mentor kulturne skupine prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

Pod vodstvom vrhunskih mentorjev smo vam pripravili štiri samostojne izobraževalne module, kjer boste skozi teorijo in preverjeno prakso dobili nova, uporabna znanja na področju umetnosti, vsebujejo pa tudi primere dobre prakse:

 

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

21. in 22. oktober 2016, Maribor

Rok prijave: zapolnjeno!

 

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

11. in 12. november 2016, Maribor

Rok prijave: do začetka modula

 

RITEM POEZIJE – literarna in inštrumentalna dejavnost

2. in 3. december 2016, Maribor

Rok prijave: 25. november 2016 oz. do zapolnitve mest

 

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

16. in 17. december 2016, Maribor

Rok prijave: 9. december 2016 oz. do zapolnitve
mest.

 

Vsak seminar traja 16 pedagoških ur. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se program seminarja ovrednoti z 1 točko.

Cena posameznega izobraževalnega modula je 50,00 EUR (z DDV). Pri vpisu iste osebe na dva izobraževalna modula, priznamo 10% popust, pri vpisu treh 15% popust in pri vpisu vseh štirih izobraževalnih modulov 20% popust.

V primeru prenizkega števila prijav na posamezen izobraževalni modul (manj kot 12) lahko organizator odpove njegovo izvedbo. Po prijavi vam bo poslan predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu. V kolikor se udeleženec izobraževanja iz upravičenih razlogov ne more udeležiti, lahko odpove udeležbo vsaj 24 ur pred pričetkom izobraževanja. Ob predložitvi ustreznega dokazila jim sklad plačano kotizacijo v celoti vrne. Pri odpovedi manj kot 24 ur pred izvedbo izobraževanja, se kotizacije ne vrača.


Prijazno vabljeni!


mag. Urška Bittner Pipan,
pomočnica direktorja za program


E-prijavnico lahko najdete na spodnji povezavi:

 

 

 

 

Informacije in prijave


Kontaktna oseba:

Miha Banovec

miha.banovec@jskd.si

01 2410 517